Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Arkiv: Kalk

Kalk

Kalkverkan i marken & i plantan Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk per hektar, cirka vart 4 år för att: Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH. Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.

Läs mer »

En utmärkt kalkkälla

Enkel att spridas med gödningsspridare Omya Calciprill är en 2-6 mm granulerad produkt som enkelt kan spridas med gödningsspridare. Omya Calciprill kan användas på etablerade betesmarker eller grödor när som helst och är idealisk för snabb pH-justering. Kalkpartiklarna i granulen är betydligt mindre än andra kalkprodukter vilket medför snabbare upplösning och omedelbar pH-höjning, vilket ökar tillgängligheten för grödan. Har du behov av kalk på ditt fält, och vill ha en snabb effekt, då är Calciprill

Läs mer »

Vad behöver du ha koll på när du kalkar?

Hur bedömer du behovet av kalk på din mark? Det är mycket som spelar in. Jordart, mullhalt, lerhalt, pH-värde K, Ca och Mg i jorden. Även växtföljd samt om det är ett kort arrende eller en långsiktigt ägd mark som ska kalkas påverkar valet. Tillsammans med Nordkalk, presenterar vi en liten lista som hjälper dig att hålla koll. Källa: Nordkalk Uppdatera markkartan En aktuell markkarta är ditt bästa beslutsunderlag vid all kalktillförsel. Gör en markkartering

Läs mer »

Kalka för att bibehålla eller höja pH-värdet

När kalkade du din jord senast? När tog du jordprover? Se till att göra det, det lönar sig alltid, och alldeles särkskilt i den marknad vi just nu befinner oss i. Kalk tjänar dels som pH-ökning och dels som strukturförbättring i jorden. Åkermark som inte kalkas regelbundet försuras. Det beror på grödornas upptag och bortförsel av växtnäringsämnen, användning av ammoniumkväve, nedbrytning av organisk material, de grödor du odlar, tex. har baljväxtvallar försurande effekt. Jordens pH

Läs mer »

Kom ihåg att kalka i tid

Text av Elisabeth Erichsen Nordkalk Sales Manager Lantbruk Rysslands militära invasion av Ukraina har vänt upp och ner på förutsättningarna i Europa, alla påverkas och det är nu vi behöver sätta fokus på att verkligen optimera odlingen. Kom ihåg att kalka i tid, när skördeminskningen syns är det försent, tänk i stället på underhållskalkning minst en gång i växtföljden för att bibehålla produktionen och få ut 100 % av dina insatser. Kalkens effekt Kalkens effekt

Läs mer »

Kalkskola – Lektion 3

Vi fortsätter vår kalkskola, för att uppmärksamma vikten av rätt pH i marken – så att vi optimerar grödornas potential. Det sägs att vi kalkar mindre än hälften så mycket per hektar jämfört med våra grannländer. Missar vi något i våra skördar, genom att inte kalka? Vågar vi chansa att så inte är fallet? Lektion tre tar upp vilken effekt kalken har på våra jordar. LEKTION 3 – Vilken effekt har kalken? Kemiska Påverkar lösligheten

Läs mer »

Kalkskola – Lektion 1 och 2

Vi har satt samman en enkel Kalkskola för att uppmärksamma vikten av att ha rätt pH i marken för att optimera grödornas potential. Vi sätter ljus på frågan, bland annat för att vi har sett att vårt grannland i väster Danmark och Norge, använder flera gånger mer kalk i sin växtodling, jämfört med vad vi gör i Sverige. Det sägs att vi kalkar mindre än hälften så mycket per hektar jämfört med våra grannländer. Missar

Läs mer »

Fokus i Fält v 14 2020 – Om såtidpunkt och plantantal, gödningsstrategier och kalkning

Såtidspunkt och plantantal? Gödningsstrategi vårspannmål Kalkning är också en möjlighet på våren Såtidpunkt och plantantal Det går fort dessa dagar och många är redan igång med sådden. Det är viktigt att så så snart jorden är tjänlig på våren eftersom tillväxtsäsongen är så kort som den är. Många år upplever vi också torra perioder under våren och det är därför viktigt med god etablering innan det blir torrt. Om såtidpunkten skjuts upp kostar det snabbt

Läs mer »

Kalk optimerar dina övriga insatser

Vi är idag mycket sämre på att kalka våra marker än tidigare, bara femtio år tillbaka i tiden – även om medvetenheten om vikten att kalka har förbättrats. Vi har sagt det förr: Att inte se till att pH:t i marken är optimalt, hämmar tillväxt och skörderesultat. Det minskar också gödseleffektivitet och motståndskraft mot sjukdomar och vi ser en sämre struktur på våra jordar. Mats Rydberg från Omya rätar ut några frågetecken. – Den direkta verkan

Läs mer »
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: