Sommarkampanj på syror, vitaminer, rengöring & desinfektion

Minska smittrycket och öka produktiviteten 

  • Minskat smittryck

  • Mer ekonomisk produktion

  • Säkrare produktion

Med våra Deltavit-vitaminer, torra och flytande, täcker vi in de extra vitaminbehov som kan finnas i den svenska grisproduktionen.

Vi har bland annat vitaminer som bidrar till bibehållen hälsostatus vid ökad produktivitet samt E-vitamintillskott, för att säkra grisen näringsbehov vid utfodring av nyskördad spannmål.

Produkter till kampanjpris: 

Torra vitaminer: Deltavit ADE, Deltavit E-30000, Deltavit E-5000
Flytande vitaminer: Deltavit E-Se, Deltavit Multi, Deltavit B, Intra Calferol
PH-sänkare: MuktiCid
Rengöring: Allround Såpa, Kenosan, DM Clean
Desinfektion: Cid 2000, Virkon S, Virocid, Stalosan F och Stalosan Basic.
För maskiner: Truck Cleaner Super.

Erbjudandet gäller för beställningar perioden 14/6 – 24/6 2021. 

Håll nere smittan- Få upp resultatet

För att nyttja grisens maximala potential, så krävs det utöver rätt vitaminer, att grisen är frisk och utsätts för så få oönskade bakterier och virus som möjligt. Detta säkerhetsställer Svenska Foders sortiment av rengöring- & desinfektionsprodukter. En noggrann tvätt med ett effektivt rengöringsmedel för att reducera biofilm i stallet, med efterföljande desinfektion för att avdöda oönskade mikroorganismer, bidrar till reducerat smittyck och ökad lönsamhet.

Vitaminer: Det finns många tillfällen det gynnar grisen att få extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktionstoppar, tillfälliga påfrestningar, stress eller i samband med betäckning och seminering. Använder du en stor andel hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska. I vårt sortiment har vi både torra och flytande vitaminer att erbjuda dig.

Rengöringsmedel och desinfektion. En noggrann rengöring och efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengöring- och desinfektionsmedel som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar

 MultiCid: Syra som sänker pH i dricksvattnet


Kategorier i: