Search
Close this search box.

.

.

Analyser är grunden till hög foderkvalitet

Foderråvaror och foder

Den i särklass största råvaran i foder är spannmål. Därtill kommer sedan proteinråvaror som t.ex. sojamjöl och rapskaka såväl som mineral- och vitamintillskott. Råvaror kontrolleras på olika sätt innan de går in i foderproduktion. Näringsinnehållet bestäms på Optilab eller hos råvaruleverantören. Mycket kontrolleras mikrobiologiskt. En bedömning görs hur man sedan kan använda råvaran.

Med hjälp av analysresultaten kan en foderrådgivare eller foderoptimerare beräkna recept till foder. Efter analys av det färdiga fodret talar resultaten om att det recept foderoptimeraren har räknat fram blev som önskat med avseende på näringsinnehåll. Resultaten kan också användas för att avgöra om eget foder behöver kompletteras på något sätt.

Analyser för en bra näringssammansättning

På Optilab utförs ett antal näringsanalyser på både råvaror och färdigt foder för att få en lagom sammansättning av näring. De vanligaste analyserna är vattenhalt, råprotein, råfett och klorider, men även växttråd och aska är vanliga.

Vi utför analys av råprotein. Det innebär att vi kan ta fram mängden protein utan att säga något om proteinets kvalitet. I de flesta fall är det gott nog. Vill vi veta något om proteinkvalitet, så är analys av aminosyror en väg att gå.

Det finns en mängd aminosyror, men man brukar i allmänhet tala om de ca 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner i levande organismer. Ibland behöver den totala mängden vara känd medan det ibland är ett förhållande mellan olika aminosyror som man behöver veta. Olika djurslag har olika behov av olika aminosyror. Det beror bl. a. på hur matsmältningssystemet fungerar.

Ett djur behöver energi för att leva, växa, producera mjölk, värpa ägg eller vad man än har tänkt med sitt djur. Energi får djuren från det mesta de äter. Fodret innehåller olika sammansättning av fett, kolhydrater och proteiner mm. Fett är en viktig energikälla. På Optilab kan vi analysera fettmängden i råvaran/fodret.

Aska är den oorganiska del av fodret som återstår efter förbränning. Analysen är viktig vid analys av bl.a. värpfoder där man vill ha en hög kalkhalt jämfört med de flesta andra foder. Med hjälp av denna analys kan man relativt enkelt få en uppskattning av mineralinnehållet i ett foder.

Spannmålsprover

Färdigt foder – här Primo Müsli

Optilab - din analyspartner

Med över 30 års erfarenhet av analyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska, samt av analystjänster inom vår koncern arbetar Optilab med kvalitet.

Optilab levererar snabba och säkra kvalitetsanalyser för spannmålsprodukter.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: