Startfoder till kalvarSmakliga foder med hög smältbarhet

Ju tidigare man erbjuder kraftfoder, ju tidigare blir kraftfoderkonsumtionen stor nog att räkna med. Med Primo Müsli kommer kalven i gång att äta tidigare och mer. När kraftfoderkonsumtionen är igång, vid ca fyra veckors ålder, rekommenderar vi av ekonomiska skäl att du byter från Primo Müsli till Primo KalvStart.

Primo Müsli

Proteinrikt kalvkraftfoder i müsliform vilket stimulerar konsumtionen och tillväxten. Primo Müsli innehåller nu hackelse, vilket innebär att kalvarna får grovfoder av god kvalitet inblandat i kraftfodret. Råvarusammansättningen är gjord med fokus på god tarmhälsa, hög smältbarhet och smaklighet. Betain som förebygger vätskeförluster och reducerar förekomsten av diarré ingår och allt E-vitamin föreligger i naturlig form. Spannmålsdelen utgörs huvudsakligen av valsad och värmebehandlad spannmål med hög smältbarhet.

Primo KalvStart

Primo KalvStart är Svenska Foders omtyckta startfoder till kalvar i den traditionella pelletsformen. Ett smakligt foder som under många år genererat nöjda kunder och hälsosamma kalvar med hög tillväxt. Råvaruvalet är gjort med hänsyn tagen framförallt till smakligheten och råvarornas förmåga att stimulera papillernas utveckling i vommen. Primo KalvStart innehåller smakämne som stimulerar konsumtionen och därmed tillväxten. Betain som förebygger vätskeförluster och reducerar förekomsten av diarré ingår och allt E-vitamin föreligger i naturlig form.

Primo Eko Kry

Är ett mycket smakligt KRAV-certifierat startfoder som du kan läsa mer om under KRAV-godkända foder.

Läs mer om hur du bäst fodrar dina kalvar. 

Röst från fältet.