Startfoder till kalvarSmakliga foder med hög smältbarhet

Ju tidigare man erbjuder kraftfoder, ju tidigare blir kraftfoderkonsumtionen stor nog att räkna med. Svenska Foder har 3 smakliga startfoder till kalvar att välja mellan, varav ett är KRAV-certifierat. För att passa den unga kalven våra startfoder sammansatta endast av smakliga råvaror med extra hög smältbarhet.

Primo Eko Kry

Smakligt färdigfoder utvecklat speciellt för kalvar. 

Ett högt och tidigt kraftfoderintag ger hög tillväxt och en smidigare avvänjning. Stärkelsen i Primo Eko Kry gynnar vommens utveckling. I Primo Eko Kry ställer vi höga krav på mängden gynnsamma fibrer för god magtarmhälsa.

Proteinet kommer främst från soja som har en hög smältbarhet och lysinnivå som gynnar tillväxten. Erbjud gärna redan från dag 1.

Passar ypperligt även till äldre ungnöt.

Eko-logotyp

Primo KalvStart

Smakligt pelleterat startfoder till kalvar. Primo KalvStart är Svenska Foders omtyckta startfoder till kalvar i den traditionella pelletsformen. Ett smakligt foder som under många år genererat nöjda kunder och hälsosamma kalvar med hög tillväxt. För att gynna kalvens tillväxt och kommande produktion ligger proteinnivån i Primo KalvStart högt. Fodra Primo KalvStart under hela mjölkperioden eller byt från Primo Müsli till Primo KalvStart vid ca fyra veckors ålder. Betain ingår för att främja vätskebalansen och motverka diarréer. Allt E-vitamin föreligger i naturlig form som har ett högre upptag och utnyttjande.

Primo Müsli

Proteinrikt startfoder i müsliform till unga kalvar.

Foder i form av müsli upplevs som extra smakligt och gör att kalven börjar äta mer och framförallt tidigare. Både det och en högre tillväxt, bekräftas såväl av våra kunder som i försök. Primo Müsli har en extra hög proteinnivå som gynnar kalvens tillväxt, juverutveckling och kommande produktion. Ur ekonomisk synvinkel är det optimalt att byta till Primo KalvStart vid ungefär fyra veckors ålder. Betain som förebygger vätskeförluster och reducerar förekomsten av diarré ingår och allt E-vitamin föreligger i naturlig form.

Försök med kalvar har visat att när unga kalvar får välja äter de runt 5 % grovfoder och resten startfoder, förutom kalvnäringen. I försöket jämförde man olika grovfodertyper och man såg att genom att erbjuda kalvarna halm ökade såväl deras tillväxt som konsumtionen av startfoder. Vi har därför valt att inkludera en liten, men väldigt betydelsefull del hackad halm i Primo Müsli. 

Spannmålsdelen utgörs huvudsakligen av ångkokt spannmål som har en hög smältbarhet. Proteinet kommer framförallt från sojamjöl och potatisprotein som båda har en alldeles utmärkt smältbarhet och aminosyrasammansättning för den unga kalven.

Primo Granola

Smakligt pelleterat startfoder till kalvar.

Smakligt startfoder för de små kalvarna som stimulerar tidigt intag och hög tillväxt. Primo Granola är en enklare müsli som kommer i en något grövre form än vår Primo Müsli men med hög proteinkvalitet och en noggrant utvald råvarusammansättning för den unga kalven.

Proteinnivån ligger mitt emellan vår KalvStart och Müsli och gör den därför lämplig för hela uppfödningsperioden. Primo Granola innehåller dessutom levande jäst för att stimulera vomutvecklingen vilket ökar fodereffektiviteten och tillväxten hos den unga kalven.

Nyhets-symbol

Fördelar med naturligt E-vitamin

E-vitamin är inte bara E-vitamin. Det finns 8 olika former av vitamin E, och de har inte samma biologiska värde för idisslaren.

I ”vanligt” syntetiskt E-vitamin är det en jämn fördelning mellan de 8 typerna. Naturligt E-vitamin däremot innehåller primärt typen ”d-α-tokoferol”. Ca 95 % av E-vitaminet i kons blod återfinns just som ” d-α-tokoferol”. Kor utnyttjar alltså naturligt E-vitamin mycket bättre än syntetiskt E-vitamin.