Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Prisregleringar Havre

Havre

Här hittar du de prisregleringar som gäller när du levererar havre till Svenska Foder.

Havre Industri

Havre Foder

Kärnfärg Havre Foder/Industri

*Vid nedklassning från Grynhavre ner till Foder Havre så tillkommer det ett avdrag på -0,05kr/kg.

Grodda kärnor havre

Vid förekomst av grodda kärnor omklassas Ind. havre till foderhavre.

För skala gällande viktavdrag vid förekomst av grodda kärnor, se Regleringsmallar Spannmål.

Havre Foder/Industri DON (Deoxynivalenol) µg/kg

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: