Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Särskilda villkor för EKO-spannmål

Villkor för inköp och leverans av EKO-spannmål

Här hittar du våra villkor och annan information då du lämnar din EKO-spannmål till oss. Vilka certifikat som är relevanta, och hur ska tänka när du säljer karensspannmål.  

Villkoren tillämpas på avtal som omfattar inköp av EKO-spannmål som avtalats mellan köparen och leverantören. Utöver dessa villkor tillämpas på sådana avtal även Svenska Foders allmänna inköpsvillkor för spannmål, oljeväxter och trindsäd. Vidare tillämpas på sådana avtal även de eventuella särskilda villkor som parterna skriftligen kommit överens om i varje enskilt fall.

För att du som leverantör ska kunna ingå avtal avseende EKO-spannmål krävs godkänd revision utförd av behörigt certifieringsorgan i syfte att kontrollera så leverantören uppfyller kraven för att erhålla KRAV-certifiering.

Leverantörens anläggning där EKO-spannmål producerats ska vara KRAV-certifierad aktuellt skördeår. Certifieringsföretaget ska vara auktoriserat för att certifiera enligt KRAV:s regler. Kopia på certifikatet ska medfölja varje leverans för registrering vid invägning. All EKO-spannmål som säljs till Svenska Foder ska vara KRAV-certifierad.

Vid varje leverans ska, utöver leveransintyg även kopia av KRAV-certifikat medfölja.

Inköp spannmål, trindsäd och oljeväxter som är producerade på första årets karensmark är inte tillåten som EKO-vara. Köparen kan köpa fodervete från andra karens för sin fodertillverkning. Ingen hantering av sådan spannmål sker under skördeperioden. Mottagning sker endast under begränsade perioder under lager-perioden i köparens val.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: