Växtnäring för ekologisk odling

Växtnäring från EkoNatur

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor! Som helhetsleverantör optimerar vi transporter och bistår med alla typer av information och handling som myndigheterna kräver.

Fjäderfägödsel

 • Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K – även makro och mikronäringsämnen).
 • Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel.
 • Höjer långsiktigt mullhalten i jorden.
 • Mindre torkkänslig jord.
 • Bördigare jord.

= En investering i din viktigaste tillgång i jorden!

Växtnäring från EkoVäxt

Ekogödsel Plus 10-3-1

Pellets, 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

Rekommenderad giva: Ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller på 6030 kg/ha under en femårsperiod.

Ekogödsel Plus 9-4-0 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

Ekogödsel Plus 8-3-5-3

Pellets, ca 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

Rekommenderad giva: Ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller på 6030 kg/ha under en femårsperiod.

Ekogödsel Plus 8-3-5-3 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder

Ekogödsel Plus 6-3-8-5

Pellets, 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

6600 kg/ha och år under en femårsperiod enligt KRAVs beräkningsmodell för tungmetallinnehåll. I detta fall är zink begränsande. Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov. Ekogödsel Plus 6-3-8-5 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2

Pellets, 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd  växtnäring för gödsling av vall, spannmål, oljeväxter, sockerbetor, potatis och grönsaker. ca 1500 kg/ha till spannmål, oljeväxter och vall, observera dock att givan alltid ska anpassas efter grödans behov och lagstiftning.

Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 1500 kg/ha och år under en femårsperiod. 

Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 får du sprida på din vall när den behöver en extra boost näring. Den innehåller inget köttbenmjöl och är därför ok att sprida på befintlig vall enligt rådande regler. Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 bör spridas så tidigt som möjligt redan runt 1 mars för att ge bästa effekt under året. Då har den tid på sig att släppa näringen under vårens lite fuktigare period så vallen hinner tillgodose sig näringen under resten av året.

Växtnäring från Yara

Polysulphate™

Korn, 750 kg storsäck

Växtnäring tillåten att använda i KRAV-odlingar – klorfattig och anpassad för potatis och grönsaker. Den innehåller samma näringsämnen som kalimagnesia, dvs kalium, magnesium och svavel, samt dessutom kvalitetshöjande kalcium. 

Polysulphate™ ger även en kostnadseffektiv svavelgödsling till baljväxter och till ekologisk vallodling. Produkten har en kornstorlek mellan 2-4 mm och är spridbar upp till 36 m med centrifugalspridare.

Växtnäring från K+S Minerals and Agriculture GmbH

Patentkali®

Ett speciellt kaliumgödselmedel med högt innehåll av magnesium och svavel.

 • Näringsämnena finns i form av sulfat, är vattenlösliga och är därför omedelbart tillgängliga för växterna.
 • Påverkas inte av jordens pH och är därför lämplig för användning på alla platser.
 • Garanterar ett högkvalitativt spridningsmönster på grund av det enhetliga spektrumet av partikelstorlek, vilket möjliggör en exakt distribution även vid breda bredd.

Kaliumsulfat

KALISOP® gran. är en mycket koncentrerad näringsgödsel med två komponenter, med 50% K2O och 45% SO3 som sulfat.

 • Vattenlöslig, så att näringsämnena K och S omedelbart är tillgängliga i växten.
 • Nästan kloridfri och därför idealisk för kloridkänsliga grödor.
 • Lågt saltindex och är därför särskilt lämpligt för värdefulla grödor för specialändamål i intensiva beskärningssystem.

Kieserit

ESTA® Kieserit gran. är ett sulfatbaserat magnesium- och svavelgödselmedel med 25% MgO och 50% SO3.

 • Innehåller näringsämnena magnesium och svavel i en omedelbart tillgänglig (vattenlöslig) växt.
 • Är en effektiv Mg- och S-källa för alla grödor i alla jordtyper oavsett jordens pH.
 • Har utmärkta spridningsegenskaper tack vare partikelstorleksfördelning och granulernas hårdhet. Det kan appliceras exakt och effektivt med alla moderna gödselspridare.
 • Lämplig för produktion av sammansatt gödningsmedel såväl som för direkt manuell applicering.