Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Agera nu, våren är här! – Fokus i fält v. 12

Bekämpning av gräsogräs i höstspannmål, örtogräs i höstraps med Korvetto, gödsling till höstgrödorna och sådd av vårspannmål.

Våren ligger runt hörnet och det är flera saker som är aktuella att göra när fälten torkat upp och är farbara utan risk för djupa spår och tillväxten åter sätter igång. Även om du inte kan köra i fältet, kan du gå en tur och se hur ogräsbekämpningen i höstas har verkat och planera din strategi – vad som är kvar och vilka erfarenheter du har med vad som brukar komma framöver.

Kontrollera också rapsfälten, hur det ser ut med antal plantor per m2. 8-10 bra plantor per m2 kan ge en bra skörd. För att upptäcka att du har klumprotsjuka kan du dra upp plantor i en svacka och kontrollera rötterna. Hittar du klumprotsjuka bör du vara uppmärksam på att så raps för ofta i just detta fält.

Bekämpning av gräsogräs i Höstvete

Gräsogräs växer redan vid låga temperaturer och det är viktigt med bekämpning så snart det för lokalen är möjligt. Bayer har utvecklat ett verktug för rätt tajming av din gräsogräsbekämpning. Verktyget är utvecklat till Cossack och Atlantis men kan i princip användas även för de andra gräsogräs produkterna.

Se mer på https://www.cropscience.bayer.se/

Såhär fungerar det:
Ger information om i vilken utsträckning klimatförhållandena talar för god effekt av Cossack/Atlantis på en given dag. Tillbakablick 2 dagar bakåt och 3 dagar framåt för att bedöma om förhållandena är bra en viss dag baserat på en klimatmodell som säkerställer tillväxt i ogräset, en riskparameter för att undvika svår frost. Informationen förnyas varje kväll. Detta verktyg har använts i Danmark under flera år med gott resultat.

Gräsogräs i höstvete, rågvete och råg

Välj produktlösning utifrån vilket gräsogräs som är målfokus för bästa effekt och kostnad.

PreparatOgräs
Attribut Twin Plus (Endast i höstvete) (Attribut+Hussar Plus OD (10/13.3 ha per frp)Flyghavre, Kvickrot, Åkerven och bred effekt på örtogras
1,35 – 1,65 l AvoxaLosta, Åkerven, Kvickrot, Flyghavre
0,5-0,7 l Cossack OD + 0,5 l Mero Olja
(Max 0,6 l per ha i Råg)
Rajgräs, Åkerven och Vitgröe specialist
0,9 l Atlantis OD+0,5 l Mero Olja
+ 1,2 l Axial
Renkavle, Åkerven, Rajgräs, Råttsvingel. Renkavle på platser med resistens tillsätts Axial
 110-220 gram Broadway + 0,5 l PG26NSandlosta, Åkerven, Evt. 2 x 110 g minst 10 dagar mellan varje behandling för effekt på sandlosta.

Gräsogräs i höstkorn

PreparatOgräs
0,8 -1,2 l AxialFlyghavre, Åkerven, Renkavle
50 ml Hussar Plus OD + 0,5 l SF SuperoljaRajgräs Vitgröe och Åkerven (Ungefär 40-70 % effekt)

Vid stor förekomst av gräsogräs, t.ex. rajgräs, renkavle och råttsvingel är växtskyddet inte nog för en effektiv bekämpning. Andra faktorer som reducerar problem med gräsogräs är sen etablering av höstsäd, plöjning och fler vårgrödor i växtföljden. Bekämpning riktad mot enbart örtogräs i höstspannmål kan vänta ett tag till. Framför allt om vi har en lyckad höstbehandling med oss.

Korvetto i höstraps

Fick du inte behandlat din höstraps effektivt mot ogräs i höstas, är det viktigt att göra en tidig insats så snart du kan köra på fälten.

Svenska Foder rekommenderar 1,0 l/ha Korvetto. Senast DC 50


På fotot ser du BBCH 51-55, där blomknopparna är synliga. Om rapsen ser ut så, är det för sent att använda Korvetto.

Korvetto är en blandning av hormonmedlet i Belkar och den aktiva substansen i Matrigon. Denna blandning klarar bekämpning av baldersbrå, snärjmåra, näva, kornvallmo, blåklint mm.
Fakta om Korvetto:

 • Används senast DC 50, innan knopparna är synliga
 • Doseringen är 0,5-1,0 l Korvetto per ha. (0,5 lit om 0,25 lit Belkar kört i höstas)
 • Kan användas från 8-9 oC och tillväxt
 • Bör inte användas vid utsikt till frost
 • Behöver inte additiv
 • Är blandbart med skadedjursmedel och svampmedel

Gräsogräs och spillsäd

0,75 – 1,5 l Agil 100 EC per ha. Vid spillsäd används lägre dos, lättare gräs såsom åkerven 1,0 liter och de tuffare gräsen 1,5 liter per hektar. BBCH mindre än 50, max 2 behandlingar per år.

0,8 – 1,0 l Select Plus per ha. Förstahandsalternativ vid behandling mot vitgröe och renkavle. BBCH mindre än 50, max 1 behandling per år.

Gödsling till höstgrödorna

Efter en höst och vinter med mycket nederbörd och vattenmättade marker är förlusterna av näringsämnen i marken sannolikt stora på många håll. Därför kan det behövas mer kväve än vanligt för att kompensera för förlusterna. Även svavel och bor har förmodligen lakats ur i större omfattning än normalt.

Har du ännu inte gett din första giva gödning bör det göra så snart väderförhållandena tillåter det. Vi tror på en offensiv strategi där en stor del av kvävegivan till höstgrödorna läggs tidigt för att komma grödorna till godo innan försommartorkan slår till. Om möjligt ska så mycket som två tredjedelar av kvävet vara ute till 5 april.

Glöm inte svavel, kontrollera därför hur mycket svavel som finns i din gödning. Till spannmål bör du ge minst 10 % av kvävemängd i svavel och i höstrapsen bör det vara 20%. Har du behov att lägga till svavel kan du välja Polysulphate. Polysulphate innehåller 11,6% K, 19,2% S, 3,6% Mg och 12,2% Ca och är klorfattig. Denna gödsel kan användas i alla grödor och i ekologisk odling. Produkten har en kornstorlek mellan 2-4 mm och är spridbar till 36 m med centrifugalspridare.

Såtidpunkt och plantantal

Det är viktigt att så så snart jorden är tjänlig på våren eftersom tillväxtsäsongen är så kort som den är. Kör du för tidigt, innan jorden är tjänlig, skadar du jorden som du kommer att se under hela säsongen. Många år upplever vi också torra perioder under våren och det är därför viktigt med bra etablering innan det blir torrt. Om såtidpunkten skjuts upp kostar det snabbt i utbyte. I spannmål är spännvidden kring optimalt antal plantor per m2 stor och måste anpassas efter sådtidpunkt, jordtyp och såbädd. Vid tidig sådd väljer man det minsta plantantalet och vid sen sådd det högsta. Spannmål gror vid 2-3 oC och ärter och åkerböner behöver ett par grader varmare. Vi rekommenderar att du sår i följande ordning: Åkerböner, vårkorn, havre, vårvete och ärter.

Vid sen sådd hinner inte plantan att få många sidoskott och därför får man inte gå upp i plantantal för att få ett optimalt antal ax/m2.

GrödorÖnskat plantantal vid sådd
1. april
TKVUtsädesmängd, kg pr. haFörändring av plantantal för varje dag sådatum skjuts upp efter den
1. april
Sådjup, cm
Vårkorn27555170+3-63-4
Havre30040135+3-63
Vårvete40041185+4-83
Vårraps8043,502
Ärter6022515005-6
Åkerbonor4050022006-8

För att få det rätta plantantalet måste man känna tusenkornvikten som finns tryckt på förpackningen. Utsädesmängden kan räknas ut med nedanstående formel.

Antal grobara kärnor pr m2 x TKV (Tusenkornvikt (gram)
Fältgrobarheten %
=  Utsädesmängd i kg pr ha

Det är viktigt att vara realistisk kring fältgrobarheten och ofta sätts den till 90 % vilket är högt om inte jordbearbetningen är helt i topp. Grödan skall sås på fast botten.

 

 • Vårkorn ska sås först när jorden reder sig
 • Sådd i komprimerad fuktig jord orsakar dålig rotutveckling
 • Spannmål bör sås på 3-4 cm djup, på fast botten.

Gödningsstrategi vårspannmål

Generellt bör hela kvävemängden och alla näringsämnena läggas ut vid sådd. Vårspannmålen har en kort tillväxtsäsong, och kommer det en försommartorka är det extra viktigt att alla näringsämnena är nära rotsystemet.

Om inte alla näringsämnen placeras vid sådd bör de tillföras så tidigt i växtsäsongen som möjligt. En sen giva kan ge möjlighet till att reglera den samlade kvävetillförseln efter väderförhållandena i tillväxtsäsongen, och den kan vara med till att öka såkapaciteten under våren. Sen giva kan dock ge för dålig kväveutnyttjande vid torra förhållanden, och större risk för grönskott om torka avlöses av regn. Där man använder flytgödsel bör det myllas ner före sådden för att uppnå det bästa utnyttjandet.

Maltkorn ska så vitt som möjligt gödslas så att du uppnår ett proteininnehåll på mellan 10,0 och 10,5 procent då det härmed uppnås flera fördelar.

 • Du uppnår det ekonomiskt optimala utbytet vid cirka 10,5 procent protein
 • Genom cirka 10,5 procent protein har malten den högsta enzymaktiviteten och bryggkvaliteten och kan då enklast avsättas till mälterierna.

För varje 10 kg N extra per hektar ökas proteininnehållet med 0,2 procentpoäng.
Foderspannmål gödslas efter ekonomiskt optimalt utbyte.

Kom ihåg att tillföra fosfor och kalium

4 danska landsförsök som gjorts 2019 bekräftar än en gång hur viktigt det är att tillföra fosfor och kalium. Alla parceller har fått 120 kg kväve och alla näringsämnen placeras vid sådd.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: