Maltkorn

Catriona
Whiskeymalt


Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

Ekologisk sort

Ellinor
På väg mot malt


En frisk sort som har en mycket hög avkastning. Strået är långt med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. Sorten är medeltidig.

Ellinor är idag listad i det franska provningsorganet CBMO och är på väg att bli erkänd som maltkorn. Vi hoppas kunna erbjuda maltkornskontrakt på Ellinor under våren.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Flair
På väg mot malt


Med övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser introduceras nu vårkornet Flair. Med en medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Goda stråegenskaper och ett något kortare strå med låg tendens till strå- och axbrytning. Flair håller hög klass på sina kärnegenskaper genom en god rymdvikt.

Flair är Godkänd som maltkorn i Danish Preferred. Vi hoppas på att kunna erbjuda maltkornskontrakt på Flair under säsongen.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

KWS Irina
Maltkorn


Maltkorn för hela Europa med mycket höga skördesiffror i Sverige men även i stora maltkornsodlande länder – såsom Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. KWS Irina har en fantastiskt bra stråstyrka, är medelsen och har mycket bra resistensegenskaper mot sjukdomar, däribland Mlo-resistens mot mjöldagg och nematodresistens.

Irina handlas i stor utsträckning av såväl Viking Malt som de stora europeiska mälterierna.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Laureate Maltkorn


Nytt högavkastande maltkorn med bra kvalitet. Laureate är ett friskt och odlingssäkert maltkorn med bra maltkvalitet. Sorten har bra maltutbyte och passar industrins behov för öl- och whiskytillverkning.

RGT Planet Maltkorn


Frisk och resistent mot mjöldagg och nematodras 1 och 2. RGT Planet kombinerar goda agronomiska egenskaper med bra kärnkvalitet, vilket även gör sorten passande som foderkorn. I Sverige har RGT Planet visat en jämn och mycket hög skördenivå under alla år sorten testats i försök.