Maltkorn

Laureate
Maltkorn


Laureate används till såväl ölbryggning som maltdestillering för whisky = säker avsättning. Sorten avkastar i medeltal högst av de ledande maltkornsorterna under 2017-2021. Frisk sort med med mycket god motståndskraft mot de vanligaste svampsjukdomarna.
Laurate har stora kärnor med god skalkvalitet samt bra proteinnivå och hög andel fullkorn.

  • Säker avsättning
  • Högavkastande och frisk
  • Mälteriernas godkännande

 

Prospect
Maltkorn


Prospect är en högavkastande maltkornsort med medel-långt strå och visar på mycket god stråegenskaper. En stabil sort med medeltidig mognad och bra exportmöjligheter. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

  • Godkänd maltkornsort i Berlinerprogrammet
  • Goda stråegenskaper
  • Hög avkastning

Scandinavian Seed och Eko

KWS Irina
Maltkorn


Flexibelt maltkorn. Utmärkta stråegenskaper, kort strå låg tendens till strå- och axbrytning. God bestockningsförmåga och medelsen mognad. Internationellt maltkorn med stor skördestabilitet. Mlo- och nematodresistent ras 1 och 2.

  • Frisk med hög avkastning
  • Utmärkta stråegenskaper
  • Internationellt flexibelt maltkorn

Scandinavian Seed och Eko

RGT Planet
Maltkorn


Frisk och resistent mot mjöldagg och nematodras 1 och 2. I Sverige har RGT Planet visat en jämn och mycket hög skördenivå under alla år sorten testats i försök.

Catriona
Whiskeymalt


Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

 

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

Synt. mätareKWS IrinaProspectRGT PlanetLaureate
Protein, % av ts11,3+0,3+0,2+0,3-0,2
Rymdvikt, g/l695-1+9+8-5
Tusenkornvikt, g55,6-0,6-1,6-0,5+1
Stärkelse, i ts62,1-0,3-0,1+0,2+0,1
Strålängd, cm66-31+2+/-0
Stråstyrka, %88+5+/-0-5-6
Stråbrytning, %20-8-10+9-12
Axbrytning, %26-1+2+2+3
Mognad, dagar114+/-0+/-0+/-0+1
Kornrost, %9+3-1+/-0-3
Bladfläcksjuka, %6-1+2+5-3
Ramularia/Bladfläcksjuka,%6+1+/-0-1
Mjöldagg, %1+/-0+/-0+/-0-1

Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina, SW Dragoon) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis

Område A-B D-F Sverige
Sort / kg / ha 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 2016-2020
Lms Majong (H), (kg/ha) 8553 9399 4509 8559 8374 7877 8530 9260 6245 8833 8779 8345 8048
KWS Irina 97 97* 95* 99 95* 97* 98 97* 97* 100 98* 98* 98*
Prospect 107 100 99 104 100 101 100
RTG Planet 103 102 97 103 101 102 100 101 98* 97* 97* 99 100
Laureate 108 104 104 110 99 101 105 104 104 107 100 101 101

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina och LmS Dragoon, LmS Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.