Maltkorn

Prospect

Maltkorn

Prospect är en högavkastande maltkornsort med medellångt strå och visar på mycket god stråegenskaper. En stabil sort med medeltidig mognad och bra exportmöjligheter. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

SSD_Eko_logos

Laureate

Scandinavia Seed logo

Maltkorn

Laureate används till såväl ölbryggning som maltdestillering för whisky = säker avsättning. Sorten avkastar i medeltal högst av de ledande maltkornsorterna under 2017-2021.

Frisk sort med med mycket god motståndskraft mot de vanligaste svampsjukdomarna. Laurate har stora kärnor med god skalkvalitet samt bra proteinnivå och hög andel fullkorn.

Catriona

Whiskeymalt

Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

Gäller år 2018-2022

Sort kg/ha Område A-B Område D-F Sverige
Syntetisk mätare 7695 7733 7672
Prospect 100 100 100
Laureate 101 101 101

Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, LmS Dragoon, Laureate och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Gäller år 2018-2022

Sverige, 2018-2022 Synt. mätare Prospect Laureate
Protein, % av ts 11,4 +0,3 -0,1
Rymdvikt, g/l 694 +8 -5
Stärkelse, av ts 61,8 -0,2 +0,2
Strålängd, cm 64 +/-0 +/-0
Stråstyrka, % 91 +2 -2
Mognad dagar 112 -1 +/-0
Stråbrytning, % 14 -6 +3
Axbrytning, % 8 -3 +7

Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, LmS Dragoon, Laureate och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Ekologisk Odling – Prospect

Gäller år 2018-2022

 Sverige
Lms Cresendo4401
Prospect101

EKO-officiella försök 2018-2022 medel, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Gäller år 2018-2022

 LS CresendoProspect
Protein, % av ts11,2-0,1
Rymdvikt, g/l678+16
Stärkelse, av ts62,1+/-0
Strålängd, cm68-9
Stråstyrka, %93+5
Stråbrytning, %8-5
Ogräs, vikt g/m2102+30
Ogräs, 5 marktäckning11-2
Mognad, dagar107-3
Kornrost, %2+1
Bladfläckssjuka, %1+/-0
Ramularia, %1+/-0

Källa: EKO-officiella försök 2018-2022 medel. Mätare = LmS Cresendo. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.