Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Länken mellan forskning och odling

Det är viktigt för Odling i Balans att driva frågor som gagnar både lantbrukares ekonomi och ekologi. Allt hänger ihop. Allt behövs för att skapa balans. Sedan 1991 har man arbetat med att utveckla svensk växtodling och jobba fram lösningar på växtodlingsrelaterade miljöproblem. Idag jobbar Lena Holm med det praktiska och dagliga arbetet i organisationen. Här berättar hon om arbetet som görs.

-Odling i Balans har som mål att vara en testplattform och ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Det här är såklart en möjlighet för våra intressenter att utnyttja för olika projekt och uppdrag. Men vi jobbar framförallt med att initiera samarbetes- och forskningsprojekt, samt att bidra till arbetet med andra projekt som vi själv inte startat upp.

Från norr till söder

-Styrkan är framförallt att vi har ett upparbetat samarbete med 16 gårdar från Trelleborg i söder till Borlänge i norr. Att ha tillgång till så många engagerade lantbrukare som vill testa nytt, som är intresserade, som kan sina marker, och som är inställda på att utvecklas och tänka kring sin odling – det är guld värt. Det gör att vi blir en god partner för varje fråga som rör växtodling, jord och mark.

Lena Holm menar att dessa samarbeten tillför en praktisk dimension som i många fall är helt avgörande för att skapa relevans för projekten som ska sökas, drivas och genomföras.

Levande laboratorium

-Gårdarna som deltar i Odlings i Balans används som levande laboratorier och för demonstrationer av olika projekt. Här kan politiker, och andra beslutsfattare, eller konsumenter och forskare komma på besök och få insikt i eller utbyta tankar kring framtida växtodling. Våra lantbrukare är också populära som inbjudna föredragshållare till olika event.

-Som organisation blir vi en helt avgörande länk mellan myndigheter och odling, fortsätter hon. Idag är lantbrukarna välutbildade och kunniga och kan sina marker utan och innan och hur de bäst arbetar med dem. Därför vill de hellre förekomma framtvingade miljöåtgärder genom att identifiera riskområden inom lantbruket och sätta in punktåtgärder. 

Framtiden för OiB

Under de 32 år som organisationen varit igång har man jobbat med många viktiga projekt som resulterat i viktig utveckling. Höstvete mot nya höjder, Fosfor ytavrinning, Optimerad gödsling med hjälp av nollrutor, växtnäringsbalans, goda växtföljder, markpackning, ökad biodiversitet. Ja, listan fortsätter.

-Områden som ligger framför oss just nu, och som vi kommer att adressera eller fortsätta att arbeta med är bland annat: klimat, uppföljning av hållbarhet på gårdsnivå, integrerat växtskydd, bördighet, biologisk mångfald osv, avslutar Lena Holm.

Lär dig mer om Odling i Balans på deras hemsida.

Lönsamhet och miljöarbete – olika sidor av samma mynt

För Johanna Öwall, som är ansvarig för Växtodlingen i Svenska Foder, är Odling i Balans arbete viktigt i både nutid och framtid för såväl lantbrukaren som för handelsledet.

-Svenska Foder har varit intressent i Odling i Balans under många år och det är just helhetsperspektivet på växtodlingen som intresserar oss och är helt i linje med hur vi som bolag ser på lantbruket och hur vi bäst utvecklar det. Det är bara i dialogen direkt med lantbrukaren som vi kan utveckla våra produkter och vår service till att verkligen göra nytta.

Personalbild på Johanna Öwall, Produktchef utsäde & vallfrö
Johanna Öwall, ansvarig Växtodling

-Med vår nya strategi i koncernen Creating the Future, har vi en högt satt målsättning att arbeta för att fullgöra vårt åtagande att uppfylla Parisavtalets mål att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader. Detta gör vi bara genom att arbeta med hållbarhet i ett brett perspektiv – och via konkreta samarbeten i hela värdekedjan med både ägare, kunder, leverantörer och andra viktiga partners som vi kan åstadkomma det.

Läs mer om Creating the Future här.

-Vi som möter lantbrukare varje dag, vet att det är de som är i framkant, fortsätter Johanna. Det vi som bolag måste göra är att hitta nya vägar som kan hjälpa våra kunder att ta sig dit. Då kan verklig förändring ske. Odling i Balans är en sådan viktig organisation som kopplar ihop god lönsamhet och gott miljö-arbete – och att det inte finns någon motsättning dem emellan. 

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: