Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Vad gör vi? Creating the future!

I våras presenterade DLG-koncernens sin nya strategi. Just nu pågår över hela koncernen arbetet med att bryta ner strategins budskap och värderingar till praktiska handlingar. Det är här det stora arbetet kommer att ske, och det kommer att pågå under många år. Men varje infall, varje idé som kläcks nu ska ges en form som kan generera värde för lantbruket och för världen i stort. Det betyder inte att varje idé är omfattande med hela världen som mål. Det kan vara små briljanta idéer som påverkar i det lilla, men som i längden skapar ett värde i det långa loppet. Det är ett inspirerande arbete som vi alla kan bidra till. Även du som är lantbrukare. Vi behöver dina idéer också, vi blir gärna en kanal som hjälper till att omvandla goda idéer till något värdeskapande i vår bransch.

För den som inte vet vilken hamn han styr mot, är ingen vind gunstig, lyder ett gammalt romerskt ordspråk. Det ramar tydligt in vad som är viktigt med att ha en klar och tydlig strategi. Om vi inte vet vart vi ska, är det svårt att förflytta sig i rätt riktning. Det har vi inte minst sett genom åren i DLG-koncernen.

T.v Kristian Hundebøll, Group CEO och Niels Dengsø Jensen styrelseordförande DLG.-Med strategin ”Tillbaka till kärnan” skärpte vi till verksamheten och fokuserade på vår kärnverksamhet, med den senaste strategin ”Leading the way” har vi skapat en starkare och mer robust DLG-koncern, säger Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG. Vi har stärkt vår position och skapat en solid grund för framtidens DLG. Det bygger vi vidare på nu med ”Creating the future” – vår nya strategi. Med den ska vi skapa framtiden för DLG och våra ägare och kunder, lantbrukarna.

Creating the future är en mycket värdebärande strategi, för som DLG och Svenska Foder ser det, handlar det inte bara om att vinna marknadsandelar och vara störst.

Det handlar minst lika mycket om att gå först och visa vägen kring viktiga saker som hållbarhet, mångfald, inkludering genom att ha tydliga värderingar som ska vara i centrum för allt vi som koncern gör.

Men strategier är inget värda om de inte omsätts till konkreta handlingar. Därför har koncernledningen använt sommaren till att analysera och peka ut de strategiskt viktigaste initiativen och insatserna som vi ska arbeta med de kommande åren.

Creating the future i korta drag:

FOOD

Vi banar väg för hållbara proteiner, grödor och gödning för att stötta lantbrukarna under den hållbara omställningen.

Vi tillhandahåller branschens bästa kundupplevelse genom service, innovation, digitala lösningar och partnerskap.

Vi driver kostnadshantering genom förenkling, gemensamma lösningar och effektivitet i försörjningskedjan.

ENERGY

Vi gör den hållbara omställningen möjlig genom att säkra infrastruktur och utveckling av förnybar energi.

Vi erbjuder en bred portfölj av energiprodukter och branschens bästa service.

Vi säkerställer tillväxt och optimering genom facklig och kommersiell expertis.

HOUSING

Vi stärker portföljen av produkter och tjänster inom egna varumärken och hållbara lösningar.

Vi erbjuder de bästa kundupplevelserna i branschen genom engagerad personlig service och digitala lösningar

Vi ökar lönsamheten genom optimering av försörjningskedjan och produkthantering.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: