Search
Close this search box.

.

.

Rätt rapssort klarar vintern

Höstrapssorterna som såddes i fjol har fått utstå en svår prövning under året. Både i stora delar av Skåne, men också delar av Mälardalsregionen där rätt stora arealer har fått stryka på foten. Niklas Ingvarsson, Produktchef Utsäde i Svenska Foder menar givetvis att det är olyckligt när årsmånen är svår mot grödorna. Men samtidigt har han stort förtroende för det anpassningsarbete som pågår inom förädlingen, där det idag handlar väldigt mycket om att välja rätt sort.

Det är såklart ett faktum att det såddes väldigt stor höstrapsareal i fjol på grund av de generellt höga priserna för grödans avkastning, säger Niklas Ingvarsson. Men det har varit ett tufft år på många håll i landet för rapsen. I Skåne där jag befinner mig har vissa fält stått fint, medan andra har sett bedrövliga ut.

-Det beror på många parametrar, huruvida en odling klarar sig eller inte, fortsätter han. Sortvalet är en viktig parameter. Flera egenskaper påverkar plantans möjligheter att övervintra. En snabb hösttillväxt ger stora kraftiga plantor.

Låg tillväxtpunkt under hösten

Samtidigt är det viktigt att tillväxten stannar i tid på hösten – och att tillväxten inte startar för tidigt på våren. En planta i tillväxt är nämligen mycket känsligare för kyla än en väl invintrad planta.

-En låg tillväxtpunkt är också viktigt, säger Niklas. Plantor som sträcker sig på hösten är mycket känsligare för kyla. Det finns även skillnad i ren köldtolerans i sortmaterialet. Vissa sorter är förädlade för norra och östra Europa, där vintrarna är kalla. Andra sorter förädlas för södra och västra Europa där vintrarna är milda.

Förutom sortval påverkar odlingen i stor utsträck-ning övervintringen. Se till att ge rapsen torrt om fötterna och goda förutsättningar att rötterna går på djupet – strukturen måste vara bra, och jorden lucker så vatten kan rinna bort. Då trivs den bättre.

Rapssorter för alla lokaler och egenskaper

Vi har en bred portfölj med sorter till årets rapssådd. Både snabbväxande sorter med mycket hög avkastningspotential som år efter går ger de högsta skördarna på milda lokaler. Och sedan har vi mycket vinterhärdiga sorter som  DK Expose, DK Explicit, Mercedes och Parcours och givetvis våra semidvärghybrider.

För dig som önskar mer snabbväxande sorter i gynnsamma lokaler vi erbjuder är framförallt DK Exsteel haft högst avkastning i den officiella sortprovningen de fyra åren sorten varit provad.

Tillväxtreglera!

-Det går ofta att se större utvintringsproblem på packade vändtegar där plantan aldrig utvecklats bra, konstaterar Niklas. Se också till att gödsla lagom utifrån såtidpunkt. För små plantor är känsliga för vinterns påfrestningar och förvuxna plantor får en hög tillväxtpunkt som lätt fryser bort.

-Vi har de senaste tre åren sett mycket stora skillnader i raps som blivit tillväxtreglerad eller ej. Det är inte bara i förvuxen raps som tillväxtregleringen gjort nytta, utan även fält med lite mindre plantor får nytta av tillväxtregleringen.

-Vi har idag sorterna som klarar påfrestningarna som vintern kan ge, i mycket högre grad än förut. Det gäller att välja de sorterna.

DK Expose – en spännande nyhet

Hösten 2022 inledde Bayer ett projekt som kallas DEKALB 60˚N; storskaliga sortförsök som sträcker sig längs med 60:e breddgraden från Norge i väster, genom Mälardalen och vidare till de södra delarna av Finland i öster. I projektet följs flera utvalda storparcellförsök för att få svar på hur utvalda DEKALB-sorter klarar sig under tuffare och mer varierande förhållanden, för att på så sätt kunna ge bättre rekommendationer kring vilka sorter som passar på vår växande höstrapsareal runt om i landet. Hur står sig sorternas egenskaper och karaktär i förhållande till olika geografiska områden, omgivningens och säsongens påfrestningar – och vad betyder våra egna insatser?

-DK Expose – en nyhet i år – är en sort som visat sig hålla för de kallare vintrarna, konstaterar Niklas Ingvarsson, produktchef för utsäde i Svenska Foder. Det är en vinterhärdig sort som har visat framfötterna under två år i rad i Sverige, två år som har testat sortmaterialet med vinterpåkänningar. Sorten har en extremt kompakt tillväxt under hösten, där tillväxtpunkten på huvudskottet håller sig nere.

Alla höstrapssorter hittar du här!

Sorten med många plus

DK Expose har visat hög skördenivå och har naturligtvis även DEKALBs skördesäkrande egenskaper som drösfasthet och tolerans för skördereducerande sjukdomar. För DK Expose sitter tillväxtpunkten så lågt att t.ex. älg och hjort har svårare att komma åt tillväxtpunkten. DK Expose är vinterhärdig i hela odlingsområdet för raps i Sverige och har ett långt såfönster då huvudskottet håller sig nere. I år introduceras sorten i Sverige. Men i Baltikum odlas sorten redan på stora arealer.

DK Expose NYHET!

Stabil sort som levererar riktiga toppskördar. Har en god vinterhärdighet och oljehalt över medel samt en något snabbare tillväxt på hösten. Längre stjälk med god stjälkstyrka och god drösnings- och Phomaresistens. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

  • Höstraps med toppskörd
  • Hög oljehalt
  • Senare mognad

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: