Höstraps

Uppdaterad 21-05-26

Arrivée Höstrybs Linje


Odlas med fördel längre norrut tack vare sin god över-vintringsförmåga och låg tillväxtpunkt. En snabb tillväxt på hösten gör grödan väl lämpad för sen sådd. Blommar tidigt = mindre angrepp av rapsbaggar. Drösfast och snabbt växtsätt. Konkurrerar bra mot ogräs, ett starkt alternativ i ekologisk odling. Passar där vårrapsarealen minskat eller förutsättningarna för höstraps inte är optimala.

Scandinavian Seed

Crocodile – NYHET!
Hybrid 


En klumprotresistent sort som lyfter avkastningen och närmar sig “vanliga” hybrider. Har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet.En kraftig och snabb hösttillväxt som gynnas vid sen sådd och minskar angreppsgraden av klumprotsjuka. Klumprotresistenta sorter skall endast användas på fält med konstaterad smitta, för att bevara klumprotsgenetiken. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

 • Höstraps med kraftig, snabb hösttillväxt
 • Bra vinterhärdighet
 • Klumprotresistent

Scandinavian Seed

Dariot Hybrid


Normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar Phoma- och drösningsresistens.
 • Höstraps med hög avkastning
 • Drösningsresistent
 • Utmärkta stjälkegenskaper
Scandinavian Seed

Django
Linje


God avkastning, bra stjälkstyrka och goda stjälk-egenskaper. Snabb tillväxt på hösten, bra motståndskraft mot sjukdomar och medelsen mognad. Rekommenderas för södra Sverige.

 • Höstraps linjesort
 • Kortvuxen med god själkstyrka
 • Tidig mognad

Scandinavian Seed och Eko

DK Explicit
Hybrid


Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden. Rekommenderas för Svealand, södra och mellersta Sverige.

 • Höstraps med hög råfettskörd
 • Phomaresistens
 • Drösningsresistent

Scandinavian Seed och Eko

DK Exception Hybrid


DK Exception är en höstrapshybrid med hög avkastningspotential, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Sortens kompakta och lugna växtsätt på hösten gör DK Exception lämplig för normal till tidig sådd. Innehar också phoma- och drösningsresistens. Vinnare av rapsmästaren 2016. Scandinavian Seed och Eko

DK Exsteel – NYHET! Hybrid


Stabil sort som levererar riktiga toppskördar. Har en god vinterhärdighet och oljehalt över medel samt en något snabbare tillväxt på hösten. Längre stjälk med god stjälkstyrka och god drösnings- och Phomaresistens. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.
 • Höstraps med toppskörd
 • Hög oljehalt
 • Phoma och drösningsresistent
Scandinavian Seed

DK Servernyi
Dvärghybrid


Dvärghybrid med långsam tillväxttakt på hösten och mycket god vinterhärdighet. Kan sås tidigt, håller tillväxtpunkt nära marken. Drösning- och Phomaresistens. Passar tidig sådd i nordliga förhållande. Håller nere tillväxtpunkten under hösten vilket minskar risken för viltskador! Rekommenderas för mellersta Sverige och Svealand.

 • Höstrapsdvärg med långsam tillväxt på hösten
 • Bra stråstyrka
 • Låg tillväxtpunkt

Scandinavian Seed och Eko

PR44D06
Dvärghybrid


PR44D06 är en höstrapsdvärghybrid med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Sorten fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt 1:a alternativ vid tidig sådd. PR44D06 visar ringa tendens till förväxning före invintring och har en mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador. Rekommenderas för odling i Mellansverige och Svealand.

Scandinavian Seed

SY Iowa
Hybrid


En vinterhärdig höstraps med medelsnabb utveckling på hösten. Högt oljeinnehåll och hög fröskörd. Kortvuxen sort med god stjälkstyrka. Tidig till medel i blomning och passar utmärkt i odling även på mindre gynsamma lokaler. God drösfasthet och Phomaresistens.

Scandinavian Seed

V367OL – NYHET!
HOLL Raps


Högpresterande HOLL-sort med speciell fettsyra-sammansättning vars olja används inom livsmedelsindustrin. Sorten har lugn och kompakt tillväxt på hösten, är drösfast, har hög avkastning och mycket hög oljehalt. Sorten som kontraktsodling till Svenska Foder med merbetalning.

 

Höstraps – avkastning råfettskörd årsvis södra Sverige

Höstraps Avkastning Sverige

Källa: Officiella försök, behandlat 2016-2020, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Explicit och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Höstraps – avkastning råfettskörd årsvis Mellansverige

Höstraps_avkastning_Mellansverige_Höstutsäde_2021

Källa: Officiella försök, behandlat 2016-2020, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Explicit och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Höstraps – odlingsegenskaper södra Sverige

DiagraM_Raps_Egenskaper_Södra_Sverige

Källa: Officiella försök 2016-2020 och 2015-2019, behandlat. *100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd, rel.tal jämfört med mätare. Sortblandning 2016-2020 (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Explicit och Mercedes) och 2015-2019 (LmS SY Harnas, LmS Avatar, DK Explicit och Mercedes) = 100. Blomning anger från sådd till full blomning.

Höstraps – odlingsegenskaper Mellansverige

Källa: Officiella försök 2016-2020 och 2020, behandlat. *100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd, rel.tal jämfört med mätare. Sortblandning(LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Explicit och Mercedes) = 100. Blomningstid anger från sådd till full blomning.