Search
Close this search box.

.

.

Höstraps

Filtrera
Dvärghybrid
Klumprotsresistent
HOLL raps
Höstrybs
Linje
Raps

LG Arnold

Är en balanserad hybrid lämplig för odling i södra och mellansverige. Högavkastande och med hög oljehalt. LG Arnold inleder tillväxten starkt med en explosiv start för att sedan bromsa tillväxten inför invintern. Sorten är rustad med ett gott resistenspaket i form av RLM7, TuYV och drösningsresistens.
1 2
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.

 

Lägg grunden för en god skörd

För att säkerställa en framgångsrik rapsskörd är det avgörande att agera redan på hösten. Höstraps är en näringskrävande gröda, vilket innebär att det är viktigt att säkra tillgången av alla essentiella näringsämnen för en lyckad etablering, god vinterhärdighet och en givande skörd.

Avkastning, råfettskörd & odlingsegenskaper år 2019-2023

Källa: Officiella försök, behandlat 2019-2023, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (Sverige) = 100, område A-F = Sverige.
* Enbart testad 1 år i OS 21.

Avkastning/Odlingsegenskaper SVEALAND Område F år 2019-2023

Källa: Officiella försök, behandlat 2019-2023, område F samt Sverige år 2023. Rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (Sverige) = 100.
* DK Expose testad 2023, Mercedes 2018-2022.

Klumprotsresistenta sorter år 2019-2023

Källa: Officiella försök OS7-25, behandlat 2019-2023 Sverige. Rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (Sverige) = 100.

LG Arnold

En höstraps för framtiden!

LG Arnold är en rapsort med flera fördelar som testats och odlats i både Polen, Tyskland, Tjeckien och Baltikum under flera år med hög avkastning och stor framgång.

Under 2022/2023 års säsong har sorten testats i OS21-serien i Sverige och fick då den näst högsta skörden med ett relativt tal på 105 mot mätaren.

LG Arnold ger hög skörd, hög oljehalt och har utmärkta resistensegenskaper.

DK Expose

En vinterhärdig & stjälkstyv sort för hela landet

DK Expose är en imponerande rapsort som har visat sin styrka under tre på varandra följande år i Sverige. Denna vinterhärdiga sort har testats under tuffa vinterförhållanden och har levererat en hög och stabil skördenivå.

Jordbrukskalk – startskottet på ett bra utbyte

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk cirka vart 4 år för att:

  • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
  • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
  • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
  • Minimera risken för angrepp av, bl.a. klumprot i höstraps och rotbrand i sockerbetor
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: