Höstraps

DK Sephor - NYHET!

Hybrid

DK Sephor är en semidvärghybrid med kompakt och långsamt växtsätt på hösten. Sorten har kort stjälk med utmärkt stråstyrka. Tillväxten kommer igång sent på våren med en relativt snabb utveckling och går in i blomning medeltidigt med en normaltidig skördemognad.

Scandinavia Seed logo

DK Explicit

Scandinavia Seed logo

Hybrid

Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden. Rekommenderas för Svealand, södra och mellersta Sverige.

DK Expose - NYHET!

Hybrid

En ny hybrid år 2023 med kompakt växtsätt som kombinerar en medelsnabb utvecklingshastighet men håller tillväxten kompakt. Det medför ett brett såfönster men bibehåller tillväxten nära marken där den är skyddad för markens påfrestningar.

DK Expose har dubbel phomaresistens (RLM 7 /polygenic) och TuYV-resistens. Har en kort och mycket styv stjälk, medeltidig i blomning och skördemognad. Passar till hela landet och har hög oljehalt och skördepotential.

Scandinavia Seed logo

DK Exsteel

Scandinavia Seed logo

Hybrid

Stabil sort som levererar riktiga toppskördar. Har en god vinterhärdighet och oljehalt över medel samt en något snabbare tillväxt på hösten. Längre stjälk med god stjälkstyrka och god drösnings- och Phomaresistens. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

Mercedes

Scandinavia Seed logo

Hybrid

Höstraps Mercedes är en hybrid med hög råfetthalt och en jämn råfettskörd som innehar en robust genetik för tuffa vinterförhållanden. Med sin starka höstutveckling fungerar sorten för normal till sen sådd.

Mercedes har en god vinterhärdighet och dess sena återväxt på våren minskar risken för frostskador. Sorten har en medellång stjälk, god stjälkstyrka och är en frisk sort med motståndskraft mot bomulls- och kransmögel.

Crocodile

Hybrid

En klumprotresistent sort som lyfter avkastningen och närmar sig “vanliga” hybrider. Har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet.En kraftig och snabb hösttillväxt som gynnas vid sen sådd och minskar angreppsgraden av klumprotsjuka. Klumprotresistenta sorter skall endast användas på fält med konstaterad smitta, för att bevara klumprotsgenetiken. Rekommenderas för södra och mellersta Sverige.

Scandinavia Seed logo

Parcours

Hybrid

En robust hybrid som klarar kraftiga vinterpåfrestningar. Dess långsamma tillväxt på hösten minimerar risken för utvintringsskador. Vidare har sorten en medeltidig blomning och mognad samt en god phomaresistens. Tidig till medel såtidpunkt rekommenderas och sorten lämpar sig för odling i Mellansverige och Svealand.

Scandinavia Seed logo

V367OL

HOLL Raps

Högpresterande HOLL-sort med speciell fettsyrasammansättning vars olja används inom livsmedelsindustrin. Sorten har lugn och kompakt tillväxt på hösten, är drösfast, har hög avkastning och mycket hög oljehalt. Sorten odlas som kontrakts-odling till Svenska Foder med merbetalning.

Avkastning, råfettskörd år 2018-2022

Sort kg/ha Område A+BOmråde D-ESverige
Syntetisk mätare2 1932 2492 214
Django (L)91*90*91*
DK Explicit (H)105106105*
DK Exsteel (H)112*104108*
Mercedes (H)93*9895*
Parcours (H)104102103
V367OL (HOLL)10199100
LmS  DK Expansion (H)104102103
LmS  Atora (H)101101101

Avkastning, råfettskörd år 2022

Sort kg/ha Område A+BOmråde D-ESverige
Syntetisk mätare2 4312 2672 368
DK Sephor9088
DK Expose104106 104

Officiella försök, behandlat 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.

Gäller Sverige år 2018-2022

Oljehalt, % av ts Vinterhärdighet, % Stjälklängd, cm Stjälkstyrka, % Mognad, dagar Blomningstid, dagar
Sortblandning 49,8 87 135 86 343 263
Django (L) -0,1 -12* -12* +3 0 +1
DK Explicit (H) +0,5* +2 +5 -2 -2 +1
DK Exsteel (H) +0,1 -10* +5 0 +1 +1
Mercedes (H) +0,2 +3 -4 -1 -1 +1
Parcours (H) +0,2 +4 +3 +1 +1 +1
V367OL (HOLL) +0,7* -5 -11* -2* +2* -2*
LmS DK Expansion (H) -0,2 +5 +2 -5 -1 +1
LmS Atora (H) +0,2 +3 +3 0 +1 0

Gäller Sverige år 2022

 Oljehalt,
% av ts
Vinterhärdighet, %Stjälklängd, cmStjälkstyrka, %Mognad,
dagar
Blomningstid,
dagar
Sortblandning49,87312894344260
DK Sephor+1,9-39+3+3+1
DK Expose-0,5+14+6-2+2+3

Officiella försök, behandlat 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.

Avkastning i Svealand (Område F), år 2018-2022

Sort kg/ha Område F, 2018-2022Sverige, 2022
Syntetisk mätare2 0602 060
DK Explicit (H)106106
Mercedes (H)109109
LmS Atora (H)125125

Avkastning i Svealand (Område F), år 2022

Sort kg/ha Område F, 2022Sverige, 2022
Syntetisk mätare16622 060
DK Sephor119106

Officiella försök, behandlat 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.

Odlingsegenskaper i Svealand (Område F), år 2018-2022

Oljehalt, % av ts Stjälklängd, cm Mognad, dagar
Sortblandning 48,5 120 362
DK Explicit (H) +0,4 +6 -1
Mercedes (H) +0,8* +2 -3
LmS Atora (H) +0,3 +2 +1
Parcours (H) +1,2 0 -5

Odlingsegenskaper i Svealand (Område F), år 2022

 Oljehalt,
% av ts
Stjälklängd, cmMognad,
dagar
Sortblandning46,7113371
DK Sephor-0,3+-5-2

Officiella försök, behandlat 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LmS Atora, DK Expansion och Mercedes) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Blomning anger antal dagar från sådd till full blomning.