Höstkorn

Bazooka 6-rads korn hybridhöstkorn


Ett 6-rads hybridhöstkorn med mycket hög avkastningspotential och god rymdvikt. Genom sin tidiga mognad och sitt långa stabila strå finns en god och säker halmtillgång. Den höga stärkelsehalten borgar dessutom för ett högt fodervärde.Scandinavian Seed

Frigg
2-rads höstkorn


2-rads foderkorn med hög skörd, god kärnkvalitet och god vinterhärdighet. Mycket frisk sort med låga angrepp av kornrost.

Scandinavian Seed och Eko

Toreroo
6-rads hybridhöstkorn


Högavkastande 6-rads hybrid med tidig mognad. God övervintringsförmåga och bra motståndskraft mot sjukdomar. Längre sort med liten tendens till strå- och axbrytning.

Scandinavian Seed

Verity
6-rads höstkorn


Hög avkastning och mycket goda kärnegenskaper, hög rymd- och tusenkornvikt. Medelsen mognad. Långt strå, mycket god stråstyrka och låg tendens till stråbrytning.

Scandinavian Seed