Grönfoderblandningar

Grönfoderblandningar finns av olika slag. Det traditionella är blandningar med ärter tillsammans med antingen havre eller korn. Dessa blandningar fungerar framför allt på lätta upp till medelstyva jordar. Optimal skördetidpunkt för strå-/trindsädesblandning till helsäd är när stråsäden är i begynnande degmognad och trindsädens balja är fullmatad.

Ärt/Havre

51/49

Vår vanligaste helsädesgröda som normalt ger den högsta skörden.

Eko-logotyp

Ärt/Korn

51/49

Eko-logotyp

Korn jämfört med havre ger en något lägre skörd men något högre fodervärde.

Korn/Havre

50/50

För ekologisk odling som ökar odlingssäkerheten jämfört med att odla enbart en gröda.

Eko-logotyp

Utsädesmängd grönfoderblandning

  • 225-250 kg/ha för ärt/havre 
  • 225-250 kg/ha för ärt/korn
  • 250-275 kg/ha åkerböna/vårvete

(De lägre utsädesmängderna gäller vid insådd.)