Grönfoderblandningar

Grönfoderblandningar finns av olika slag. Det traditionella är blandningar med ärter tillsammans med antingen havre eller korn. Dessa blandningar fungerar framför allt på lätta upp till medelstyva jordar. Optimal skördetidpunkt för strå-/trindsädesblandning till helsäd är när stråsäden är i begynnande degmognad och trindsädens balja är fullmatad.

Normal utsädesmängd är 225-250 kg/ha för ärt/havre och ärt/korn och 250-275 kg/ha åkerböna/vårvete. De lägre utsädesmängderna gäller vid insådd.

Ärt/Havre

51/49

Eko-logga

Vår vanligaste helsädesgröda som normalt ger den högsta skörden.

Ärt/Korn

51/49

Eko-logga

Korn jämfört med havre ger en något lägre skörd men något högre fodervärde.

Korn/Havre

50/50

Eko-logga

För ekologisk odling som ökar odlingssäkerheten jämfört med att odla enbart en gröda