Havre

Symphony Exporthavre Konventionell/Eko

Havresorten Symphony har under provningen i Sverige visat på en klart högre skördenivå än tidigare sortmaterial. Den är relativt långstråig men mycket stråstyv och dessutom frisk med mycket god kärnkvalitet. Symphony mognar tidigt.
Läs mer>>

Galant Grynhavre Export Konventionell

Galant är en grynhavre med medelavkastning och bra grynkvalitet. Galant har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna.

Niklas Norrlandshavre Konventionell/Eko

Stabil vitkärnig norrlandshavre som trots sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastningsförmåga. Kärnkvaliteten hos Niklas är utmärkt. Tusenkornsviken är högst av de tidiga sorterna sorterna och rymdvikten ligger på en god nivå. I jämförelse med Akseli är strået något längre och stråstyrkan är god. Det långa strået är en klar fördel vid något torrare förhållanden.
Läs mer>>