Havre

Delfin
Gryn/Export


Högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. En industrihavre som lämpar sig väl till både foder och kvarn. Hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet. Medeltidig mognad, högt fodervärde (råfett och proteinhalt), samt god motståndskraft mot mjöldagg. Finns nu även som ekologiskt utsäde.

  • Hög avkastning
  • Gul havre
  • Goda stråegenskaper

Scandinavian Seed och Eko

Symphony
Gryn/Export


Odlas till foder och kvarn. Har en god kärnkvalitet, stabil/hög skörd, goda stråegenskaper och en god stråstyrka. Symphony har även en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga som passar för svagare jordar. Samt god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

  • Gryn- och foderhavre
  • Hög kärnkvalitet
  • Goda stråegenskaper

Scandinavian Seed och Eko

Galant
Gryn/Export


Galant är en grynhavre med medel avkastning och bra grynkvalitet. Galant har ett strå med en god stråstyrka och liten risk för stråbrytning. Sorten mognar medeltidigt och har hög rymdvikt och relativt liten kärna.

Ekologisk Sort

Niklas
Foder


En högavkastande Norrlandshavre med tidig mognad och utmärkt kärnkvalitet samt hög tusenkornvikt. Har även långt strå med brastråstyrka.

  • Tidig mognad och hög avkastning
  • Utmärkt kärnkvalitet
  • Hög tusenkornvikt

Scandinavian Seed och Eko

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

Syntetisk
mätare
DelfinSymphonyLmS Galant
Protein, % av ts12,2-0,1+/-0-0,3
Rymdvikt, g/l564+5+8+10
Tusenkornvikt, g39,6+3,5+4,9-2,7
Stärkelse, av ts51,3-0,4-0,7+2
Oljehalt, %5-0,2-0,4-0,3
Strålängd, cm87+2+4-1
Stråstyrka, %85+1-5+2
Stråbrytning, %17-2+116
Mognadstid, dagar110+/-0-1+/-0
Mjöldagg, %16-15-7+1
Bladfläckssjuka, %6+/-0+/-0-1

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och LmS Belinda) = 100. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

Område A-B
Sort / kg / ha 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020
Synt. mätare 6820 8102 4652 5543 9412 6948
Delfin 104 107 99 99 97 101
Symphony 100 105 99 94 101 101
LmS Galant 98 98 100 105 99 99

Avkastning, årsvis

Område D-F Sverige
Sort / kg / ha 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 2016-2020
Synt. mätare 8605 9139 4835 8850 9346 9346 7528
Delfin 104 104* 99 105* 104* 104* 103*
Symphony 101 101 98 102 100 101 101
LmS Galant 99 100 101 101 96* 99 99

Källa: Officiella försök, behandlat 2016-2020. Rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och LmS Belinda) = 100, område A-F = Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Odlingsegenskaper, ekologisk

Sverige

2016-2020

LmS GalantDelfinSymphony
Protein, % av ts11,1+0,1+0,2
Rymdvikt, g/l574-6-5
Tusenkornvikt, g36+5,1+5,8
Oljehalt, %4,6+0,4+0,2
Strålängd, cm78+4+4
Stråstyrka, %93+1+/-0
Ogräs, vikt m/m2207,9-30,7+24,8
Ogräs, % marktäck.18-1-2
Mognad, dagar107+2+/-0
Bladfläckssjuka, %2+1+/-0

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare LmS Galant. Sjukdom obehandlat.

Avkastning årsvis, ekologisk
Område Sverige

Sort / kg / ha 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020
LmS Galant 3740 5117 3127 7160 4577 4665
Delfin 113 100 97 115 106*
Symphony 106 112 98 96 120 106*

Källa: EKO-officiella försök, 2016-2020. Rel.tal jämfört med LmS Galant = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Odlingsegenskaper, Niklas

Sverige

2015-2019

LmS CillaNiklas
Protein, % av ts11,1+0,7
Rymdvikt, g/l574+0,5
Tusenkornvikt, g36+3,1
Råfett, % av ts4,6+0,3
Strålängd, cm78+6
Stråstyrka, %93+6
Mognad, dagar107-1

Källa: Officiella försök 2015-2019 i medelvärde, Norrland. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämfört med mätare LmS Cilla = 100.

Avkastning årsvis, Niklas
Område Sverige

Sort / kg / ha201520162017201820192015-2019
LmS Cilla483147966110472553915158
Niklas10511210989100104

Källa: Officiella försök 2015-2019 tidigt och Norrland flerårsmedeltal i medelvärde. Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla.