Vårraps

Vårrapsodlingen är utsatt för ett stålbad i avsaknad av bra betning och insektskontroll. Medan det arbetas på nya lösningar i frågan har vi lärt oss en hel del om att öka odlingssäkerheten i vårrapsodlingen. Vårrapsen har trots allt visat sig kunna fungera med hjälp av rätt odlingsförutsättningar. Vårrapsen som gavs förutsättningar att växa ifrån tidiga angrepp, klarade sig bra. Därefter fick man vara beredd med sprutan.

De hybridsorter vi nu marknadsför kännetecknas av en snabb tillväxt efter etablering och är därför det givna sortvalet. Vi tror på en fortsatt odling, inte minst i de områden där det inte finns tid att etablera höstraps.

Lagonda

Vårraps

En ny vårrapssort som lyfter avkastningen mot tidigare sorter. En hög oljehalt kombinerat med hög fröavkastning ger en säker skörd till odlaren. Mycket snabb vårutveckling och starka stjälkegenskaper med något kortare stjälklängd. Går tidigt i blomning och har en medelsen mognad. 

Scandinavia Seed logo

Contra CL

Vårraps

En Clearfield® med tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Oljeskörd strax under vårrapshybrider. Något senare mognad och god stjälkstyrka.

Scandinavia Seed logo

Juliet

Scandinavia Seed logo

Vårrybs

Odling av vårrybs är mest intressant på nordliga lokaler. För bäst resultat krävs sådd i varm jord med lagom mycket fukt och ett sådjup på 0,5-1 cm. Sådjupet gynnar en snabb etablering och du får en stor konkurrens mot ogräs och minskar risken för insektsskador. Vårrybsens avkastning ligger något under vårraps men vårrybsen anses vara härdigare och ett säkrare val på utsatta lokaler.

Lagonda

Gäller år 2018-2022

Sort kg/ha
Område A-B
Område D-F
Sverige
LmS Majong
1071
1296
1213
Lagonda
119*
113*
114*

Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Gäller år 2018-2022

Oljehalt, %
Stjälklängd, cm
Stjälkstyrka, %
Mognad, dagar
LmS Majong
45,8
107
86
121
Lagonda
+0,6
-7
+5
+/-0
Oljehalt, %
Strålängd, cm
Stråstyrka, %
Mognad, dagar
LmS Majong
45,8
107
86
121
Lakritz
45,8
101
89
120
Lagonda
46,4
100
91
121

Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Gäller år 2018-2022

Sort kg/ha
Område A-B
Område D-F
Sverige
LmS Majong
1071
1296
1213
Lakritz
1248
1442
1369
Lagonda
1275
1459
1388

Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Contra CL

Sort kg/ha
Område A-B
Område D-F
Sverige
LmS Solar*
1633
1276
1355
Contra CL (H)
102
108
107

 Officiella försök Vårraps Clearfield (CL) år 2018-2021 behandlat, rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Oljehalt, %
Stjälklängd, cm
Stjälkstyrka, %
Mognad, dagar
LmS Solar*
45,8
100
74
121
Contra CL (H)
+1,5
46
+3
+/-0

 Officiella försök Vårraps Clearfield (CL) år 2018-2021 behandlat, rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Sort kg/ha
Område A-B
Område D-F
Sverige
Solar CL
1633
1276
155
Contra CL
1658
1381
1443
Anja CL (SW Z2913 CL)
1411
1317
1339

 Officiella försök Vårraps Clearfield (CL) år 2018-2021 behandlat, rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Oljehalt, %
Strålängd, cm
Stråstyrka, %
Mognad, dagar
LmS Solar (H), (kg/ha)
45,8
100
74
117
Contra CL
47,1
104
79
118
Anja CL (SW Z2913 CL)
45,2
106
90
121

Officiella försök Vårraps Clearfield (CL) år 2018-2021 behandlat, rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.