Foder för matfågel

För matfågeluppfödningen erbjuder vi foder av hög kvalitet i form av både färdigfoder och foder anpassade för olika vetekoncept. För den mer extensiva produktionen har vi även vissa specialkoncept.

För att de små kycklingarna skall få ett foder anpassat till sin storlek och fysiska ätförmåga tillverkar vi våra foder i ett antal olika strukturer. Vårt startfoder tillverkas antingen som minipellets eller gryn, vilket är en stor fördel för fåglarnas foderintag när de är små. Övriga foder tillverkas antingen som en klippt eller hel pellets.

I tillväxtfodren låter vi en liten mängd av veten vara omald i pelletsen. Detta bidrar till en bra fiberstruktur och de grövre partiklarna främjar utvecklingen av muskelmagen, vilket i sin tur är en viktig faktor för en bra tarmhälsa.

Startfoder

Kycklingens första tid lägger grunden för sunda och hälsosamma fåglar med en bra och jämn tillväxt under hela uppfödningen.

I vårt startfoder lägger vi extra vikt på ett högt näringsinnehåll med foderråvaror av hög kvalitet som är skonsamma för kycklingens tarmsystem. Den unga kycklingens produktion av mag- och tarmenzymer är inte helt utvecklad, så vi tillsätter även enzymer i fodret för att hjälpa dom lite på traven och optimera näringsupptaget från foderråvarorna.

En hög, väl balanserad nivå av mineraler och vitaminer ger även en bra grund för den viktiga tillväxten av skelett och inre organ.

För alla våra utfodringsprogram rekommenderar vi samma startfoder.

Startfoder

Kyckling Prestart Pro

Färdigfoder

Kycklingens genetiska potential ställer höga krav på skötsel och foder. Med våra foder strävar vi efter en jämn tillväxt med en låg foderkvot samtidigt som vi även fokuserar på djurvälfärd och miljö. Ofta samverkar detta då foder med hög smältbarhet, förutom att vara bra för djur och ekonomi, också bidrar till mindre näringsförluster. Detta är viktigt för ett bra stallklimat med en torr ströbädd. Det bidrar också till lägre näringsförluster till miljön via gödsel eller luftemissioner från stallet.

För alla våra program rekommenderar vi Kyckling Prestart Pro under de första 8-10 dagarna.

Tillväxtfoder

Kyckling Medio Pro

Tillväxtfoder

Kyckling Medio X Pro

Tillväxtfoder

Kyckling Medio

Slutfoder

Kyckling Medio Slut

Våra Chill-foder är framtaget för att användas när tillväxten behöver kontrolleras för att inte gå över målvikt. Kan användas som ett fullständigt program eller som enskilda foder under en period.

Tillväxtfoder

Kyckling Medio Chill

Slutfoder

Kyckling Medio Chill Slut

Koncentrat

För dig med eget vete kan det vara ett bra ekonomiskt alternativ att utfodra det till kycklingarna i kombination med ett av våra koncentrat.

Vi erbjuder två olika veteprogram beroende på vilken total spannmålsinblandning som önskas. Våra säljare hjälper dig med att på bästa sätt sätta samman lämplig inblandning.

Tillväxtfoder

Kyckling Ultra Pro

Slutfoder

Kyckling Club

Tillväxtfoder

Kyckling Ultra

Tillväxtfoder

Kyckling Ultra Slut

Specialfoder

För den lite mer extensiva uppfödningen har vi även ett antal specialfoder. Vi erbjuder tre näringsrika foder med eller utan majs anpassade för en produktion där kraven på daglig tillväxt är något lägre.

Tillväxtfoder

Kyckling Majs Maxi

Tillväxtfoder

Kyckling Majs Tupp Slut

Tillväxtfoder

Kyckling Tupp Slut

Foder för kalkon

Höns med Värp Opti

Säckat foder

Tillskott & Mineraler