Protaq LF3Syra som effektivt motverkar bakterier

Protaq LF3 är en flytande produkt innehållandes syror för användning i dricksvattnet. Dess unika kombination av organiska syror och kort- och mellanlånga fettsyror gör att den är effektiv mot både gramnegativa (ex. E. Coli) och grampositiva bakterier (ex. Clostridium perfringens). 

Blandningen av syror gör också att den är verksam i de olika pH-nivåer som förekommer i mag- och tarmkanalen. Protaq ger därmed goda förutsättningar för en välfungerande mag- och tarmkanal, vilket är en viktig grundförutsättning för att dina fåglar ska må och producera bra. 

Protaq innehåller även en emulsifierare som dels ger en bra fördelning av syrorna i vattnet men som också verkar som ett rengöringsmedel för att hålla vattenlinjerna rena.

Att tänka på vid användning

  • Eftersom Protaq löser upp eventuell befintlig biofilm är det viktigt att vattenlinjerna är rena innan produkten används, annars kan den upplösta biofilmen täppa igen vattennipplarna. Detta är sällan en risk i kycklingstallar som har en kort omgångstid (förutsatt att vattenlinjen är ordentligt rengjord innan insättning), men blir en större risk i ett värphönsstall, om systemet inte flushas regelbundet eller om det används syra redan från insättning.
  • Protaq ska inte användas samtidigt som vaccin tillsätts via vattnet.
  • Används ett vattenreningssystem med oxider så måste doseringen av Protaq anpassas för att nå det pH som rekommenderas av tillverkaren av vattenreningssystemet (ofta runt 5,5 – 6,5). Detta kan medföra att Protaq får doseras med lägre dos och därmed sjunker effektiviteten.
En man håller en liten kyckling i handen

Hur används Protaq?

För dig som har matfågel

Till kycklingar så används Protaq med fördel i förebyggande syfte under kycklingens första levnadsvecka. Lyckas man hindra tillväxten av E. Coli under denna viktiga vecka kan det ha en positiv effekt på dödligheten och andelen benproblem, som ofta uppstår som en följd av E. Coli-infektioner. Den kan också sänka trycket av Campylobakter inför slakt. Uppstår det problem med mag- och tarmkanal senare under kycklingens liv är en användning av produkten under 5 dagar i följd att rekommendera.

Använd 0,8 liter Protaq till 1000 liter dricksvatten. Blanda 0,8 liter Protaq i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen. Den exakta dosen bör justeras efter vattnets hårdhet. Bäst är att uppnå ett pH om 4,0 till 4,5 i vattnet efter tillsats vilket oftast uppnås med en inblandning mellan 0,5 till 2 liter per 1000 liter vatten. pH under 4,0 kan påverka foderintaget negativt och bör därför undvikas. För 10 000 kycklingar går det åt ca 2,5 liter Protaq under första veckan.

För dig som har värphöns

Protaq ska endast användas om vattenlinjerna är ordentligt rena och biofilm borttagen. Bäst är att ge under uppvärpet innan en biofilm har hunnit byggas upp. Under uppvärpet kan Protaq användas som en 3-dagars dos varje eller varannan vecka. Vid mag-tarmstörningar bör den användas 5 dagar i sträck.

Dosera mellan 0,5 och 0,75 liter per 1000 liter dricksvatten beroende på hårdheten. Blanda 0,5-0,75 liter Protaq i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen. Det slutliga pH:t ska vara runt 4,5. Börja hellre med en låg dos och trappa sedan upp för att vänja hönsen. För 10 000 värphöns åtgår drygt 1 liter Protaq per dygn.

För dig som har kalkoner

För kalkoner rekommenderas Protaq att användas under de första 10 dagarna och därefter i 3 dagars stötbehandling varvat med 4 dagar utan upp till och med 8 veckors ålder.

Dosera 0,5-2 liter per 1000 liter dricksvatten. Blanda 0,5-2 liter Protaq i 10 liter vatten och dosera med 1 % till vattenlinjen men var noga med att ha koll på ditt pH då kalkon-erna är extra känsliga mot för lågt pH i vattnet. Börja hellre med låg dos och trappa sedan upp.