Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Balansfoder

Balansfoder för mjölkkor

Komplexa foder i form av pelletskross för enkel och effektiv utfodring i blandarvagnar.

Balans är Svenska Foders samlingsnamn för foder, speciellt anpassade för blandarvagnar och finns både som färdigfoder och som proteinfoder. Alla Balansfoder innehåller en blandning av olika råvaror, gynnsam för just det fodrets ändamål.

Alla produkterna innehåller självklart både lättlösligt och vomstabilt protein, precis som de alla innehåller fett. Men några av produkterna står ut lite extra vad gäller proteinets egenskaper eller mängden tillsatt fett. Det är dessa små, men ibland avgörande skillnader. 

Filtrera
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7 8

Vilket balandsfoder?

Vi rekommenderar att du väljer Balansfoder utifrån grovfoderkvaliteten du fodrar med för tillfället och övriga fodermedel som ingår i foderstaten. Men, som en grundregel kan man ändå utgå ifrån att till ett välkonserverat grovfoder med högt energiinnehåll passar ett Balansfoder som tillför mycket protein som är tillgängligt i vommen, dvs med lägre AAT.

Produkterna med extra nivå av AAT rekommenderar vi de gånger ensileringsprocessen inte blivit optimal, när Balansfodret är ”den enda proteinkällan” som tillförs, men också när produktionen ligger riktigt högt. 

Proteinnivån ökar neråt
Balansfoder
Egenskaper
AAT/Rp
Praktisk användning
Prima Balans
Proteinmix
 • Mycket AAT
 • Enkel proteinmix
 • Grundgiva
+++
Prima Balans är ett utmärkt val när foderstaten kräver tillförsel av AAT men inte lika stort behov av råprotein, som t.ex. när grovfodret har hög nivå lösligt protein eller när mjölkproduktionen är hög.
Kombo Balans
Proteinmix
 • Enkel proteinmix
 • Lättlösligt protein
 • Mycket fett av hög kvalitet
+
Välj Kombo Balans när det saknas fett i foderstaten, exempelvis när grovfodergivan är hög eller när mycket egenproducerade råvaror används i foderstaten.
Protein Balans
Proteinmix
 • Mycket AAT
 • Komplex proteinmix
 • Tillsatt fett av hög kvalitet
++
Passar i de flesta foderstater eftersom den tillför såväl vomnedbrytbart som vomstabilt protein från många olika råvaror.
Grund Balans
Proteinmix
 • Enkel proteinmix
 • Lättlösligt protein
 • Grundgiva
+
Främst tänkt att användas som en grundgiva i en blandfoderstat. Grund Balans tillför då både fett och protein.

Komplex sammansättning

Enskilda råvaror varierar mellan olika partier, vad gäller till exempel proteinnivå. Balansfoder håller däremot, tack vare Svenska Foders interna kontrollprogram, samma proteinnivå över tid och varierar inte mellan leveranserna.

När vi sätter samman våra Balansfoder har vi tillgång till en mängd råvaror, vilket gör att vi kan styra bland annat fodrets fettkvalitet och aminosyrasammansättning dit vi vill. När foderstaten är balanserad med avseende på aminosyror kan du fodra mindre mängd totalt protein.

 

Jämnare mix

En mycket betydelsefull fördel vid användning av våra Balansfoder är att färre råvaror behöver vägas upp och ger en jämnare mix från dag till dag vilket ökar fodereffektiviteten.

Alla produkter innehåller självklart både lättlösligt och vomstabilt protein, precis som de alla innehåller fett. Men några av produkterna står ut lite extra vad gäller proteinets egenskaper eller mängden tillsatt fett. Det är dessa små, men ibland avgörande skillnader.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: