Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

X-Zelits effekt väl dokumenterad i försök

Studier & försök på X-Zelit

X-Zelit är en väl undersökt produkt som effektivt motverkar kalciumbrist vid kalvning.

Med rätt kalciumnivå i blodet undviker man inte bara kalvningsförlamning utan också många andra problem som är kopplade till låga kalciumnivåer i blodet tiden runt kalvning. 

Mer mjölk & problemfri start på laktationen

Utfodring med X-Zelit under sintiden aktiverar kons egna hormonsystem genom att binda kalcium från fodret och på så sätt minska upptaget av kalcium via tarmen.

Vid kalvning är hon då förberedd på att genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kroppsreserver. X-Zelit fokuserar alltså på att förhindra att problemet med låga kalciumnivåer i blodet uppkommer (se diagram).

Vad händer när kalciumbrist förebyggs?

När kalciumbristen förebyggs så minskar också problemen runt kalvning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas. Drygt 1 kg mjölk extra har studier och praktiska erfarenheter med X-Zelit kunnat påvisa. Vi rekommenderar att X-Zelit fodras till alla kor inför andra kalvningen och därefter.

Minskade kalvningsförlamningar

Under tre år testades produkten på 22 danska besättningar med hög förekomst av kalvningsförlamning. De kliniska kalvningsförlamningarna minskade med 86 %.

Trots en mycket låg förekomst av kalvningsförlamningar (0,9%) ökade mjölkavkastningen för de kor som fick X-Zelit.

Mer mjölk även i besättningar utan problem

I ett annat försök med 430 kor i 2 besättningar med mycket låg förekomst av kalvningsförlamning (0,9 %) försvann kalvningsförlamningarna helt. Mjölkavkastningen ökade (se tabell) och frekvensen av  livmoderinflammation minskade samtidigt som celltalet hos andra- och tredjekalvare sjönk hos de kor som fått X-Zelit.

Resultat från Cornell University

Under 2017 genomfördes på det välrenommerade Cornell University i USA ett försök på en grupp kor med en mjölkavkastning på cirka 15 000 kg. Det som är särskilt intressant med studien är att även med denna höga mjölkavkastning visade det sig att den grupp som fick X-Zelit ökade sin avkastning med ytterligare 0,8 kg ECM per dag.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: