StalosanMotverkar bakterier, svampar, virus & parasiter

Stalosan F Minskar luftens innehåll av ammoniak

Stalosan F har tack vare sin höga andel (>95 %) aktiva ämnen en antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter. Den är därmed effektiv mot patogener som kan orsaka diarre, koccidios, ledinfektioner, klövproblem, höga celltal, mastit och hudsår.

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall så bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, klöv- mag/tarm-, och hudsjukdommar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar djurens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarre minskas.

Stalosan F kan användas på djurens liggplats eller stallgolvet för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållanden i alla typer av stall. Kan användas medan djuren befinner sig i stallet, på exempelvis båspallen eller i djupströbädden. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor. Kan med fördel användas både i klövbad och i stövelbad.

Stalosan Basic suger upp fukt från stallmiljön

Stalosan Basic bryter ner biofilm och ammoniak vilket leder till bättre stallmiljö och hygien på djurens liggplats Stalosan Basic är en uttorkande produkt som sänker pH värdet i stallmiljön. Produkten bryter även ner biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste och ger bättre möjlighet för uttorkning. Produkten kan användas när djur finns i stallet.