Bättre stallmiljö med StalosanMotverkar bakterier, svampar, virus & parasiter

Stallmiljöer och liggytor är ofta fuktiga miljöer med ett högt pH där mikroorganismer trivs. Genom att binda både ammoniaken och fukten arbetar Stalosan på två sätt för att motverka de skadliga mikroorganismerna. Dels genom att sänka pH och dels genom att torka upp liggytorna i stallet.

Att få ner pH:t i miljön gynnar också djurets eget försvar mot dessa skadliga mikroorganismer. Hudens naturliga försvar består bland annat av talg, en skyddande hinna med ett lågt pH. Allt som skadar hinnan, som t.ex. ammoniak, kalk, tvättmedel och liknande minskar djurens skydd mot infektioner. Tack vare Stalosans låga pH och att de skapar en ogynnsam miljö för de skadliga mikroorganismerna samtidigt som de förstärker hudens naturliga försvar så hjälper de till att förbättra djurhälsan och motverkar problem såsom mastit, klövproblem, höga celltal och diarré hos kalvar.

Det låga pH:T gör Stalosan unikt

Sjukdomsframkallande bakterier trivs i allmänhet bäst vid höga pH. De flesta dör när pH sjunker under 4. Det är därför djuren utsöndrar ett surt sekret, talg, som har ett pH omkring 4,5-5,5. Talget bildar en skyddande hinna på huden och luftvägarna. Denna hinna skyddar mot skadliga bakterier. Allt som skadar hinnan, exempelvis basiska produkter som ammoniak, kalk, tvättmedel och liknande minskar djurens skydd mot infektioner. I stallmiljöer finns det mycket ammoniak som i sig har ett högt pH och därmed kan lösa upp det skyddande sekretet och dessutom skada själva huden som blir mindre elastisk och motståndskraftig. Det gör att infektionsrisken ökar.

Genom att använda Stalosan F eller Stalosan Drymed ett lågt pH neutraliseras ammoniaken, huden skonas och stallmiljön blir bättre med ett lägre pH. Stalosan förstärker djurets naturliga försvar. Resultatet blir minskad infektionsrisk utan att skapa antibiotikaresistenta bakterier och förutsättningarna för en högre produktion förbättras. Båda Stalosanprodukterna kan användas medan djuren befinner sig i stallet, på exempelvis båspallen eller i djupströbädden.

Stalosan F

Stalosan F har tack vare sin höga andel (>95 %) aktiva ämnen en antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter. Den är därmed effektiv mot patogener som kan orsaka diarre, koccidios, ledinfektioner, klövproblem, höga celltal, mastit och hudsår.

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall så bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, klöv- mag/tarm-, och hudsjukdommar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar djurens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarre minskas.

Stalosan F kan användas på djurens liggplats eller stallgolvet för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållanden i alla typer av stall. Kan användas medan djuren befinner sig i stallet, på exempelvis båspallen eller i djupströbädden. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor. Kan med fördel användas både i klövbad och i stövelbad.

Stalosan Grön

Eko-logotyp
Nyhets-symbol

Upptorkande och pH-sänkande hygienpulverprodukt som är godkänd för användning inom ekologisk produktion.

Pulvret består av naturliga lersilikater vars egenskaper sänker pH och håller nere smittrycket i stallet och jobbar tillsammans med djurens egen skyddsbarriär – huden – för att hålla djuret friskt.

Stalosan Dry

Desinfektionsmedel med hög fuktabsorbtion som binder ammoniak. Stalosan Dry är ett kostnadseffektivt hygienpulver med en mjuk struktur som ger en hög djurkomfort på liggplatserna.

Stalosan Dry är lätt försurande vilket gör att djurens egen motståndskraft bibehålls och stallmiljön förbättras då den binder ammoniak. Kombinationen minskar utvecklingen av skadliga ämnen och ger en torrare stallmiljö.

Vid högt smittryck i stallet kan Stalosan Dry med fördel kombineras med Stalosan F för ökad antimikrobiell kontroll.

Rekommenderad användning

Stalosan kan användas i alla typer av stall oavsett inhysningssystem. Det är inte giftigt, varken för djur eller människor. Stalosan är säkert för miljön och ger ingen korrosion på stallinventarier. Det är en koncentrerad produkt, med låg dosering vilket dessutom gör den prisvärd.

Liggytor

Strö motsvarande 50 g/m2 i veckan så jämnt som möjligt på liggytan, främst under juvret, bakre delen av liggbåsen och fuktiga ställen. Stalosan strös med fördel ovanpå det strömedel som används i liggbåsen. Stalosan kan också blandas med ströet innan det sprids ut förutsatt att man kan åstadkomma en jämn inblandning eftersom en ojämn applicering ger en sämre effekt.

Djupströbäddar

I djupströbäddar strös Stalosan på toppen motsvarande 50 g/m2, helst dagligen och framförallt där korna brukar ligga.

Kalvar

För kalvar rekommenderar vi att Stalosan strös ut med 100 g/m2 en gång i veckan. Använd extra Stalosan, gärna dagligen, i områden med synlig gödsel/diarré. När kalvarna blivit 3 månader kan man övergå till att strö en gång i veckan. Man kan med fördel kasta Stalosan över ströbädden och mot inredningen för att skapa damm vilket säkrar en effektiv fördelning.