X-ZelitX-zelit för mer mjölk och problemfri start

Låga kalciumnivåer i blodet tiden runt kalvning är vanligt och kan orsaka kalvningsförlamning, men är egentligen inte det största bekymret. Det är den subkliniska kalciumbristen efter kalvning som kostar mest. Anledningen till det är att de låga kalciumnivåerna ofta leder till en mängd följdproblem såsom sänkt fruktsamhet, mastiter och inte minst sänkt mjölkproduktion.

Mer mjölk och problemfri start på laktationen

Diagram X-Zelit

Genom att utfodra X-Zelit innan kalvning undviker man att kalciumnivån i blodet sjunker vid kalvning.

Utfodring med X-Zelit under sintiden aktiverar kons egna
hormonsystem genom att binda kalcium från fodret och på så sätt minska upptaget av kalcium via tarmen.

Vid kalvning är hon då förberedd på att genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kroppsreserver. X-Zelit fokuserar alltså på att förhindra att problemet med låga kalciumnivåer i blodet uppkommer
(se diagram).

När kalciumbristen förebyggs så minskar också problemen runt kalvning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas. Drygt 1 kg mjölk extra har studier och praktiska erfarenheter med X-Zelit kunnat påvisa. Vi rekommenderar att X-Zelit fodras till alla kor inför andra kalvningen och därefter.

3 produkter med X-Zelit

Det finns 3 olika sätt att fodra X-Zelit till dina kor. Som ren X-Zelit, i ett foder tillsammans med högvärdigt protein och skyddat metionin eller i en produkt med både X-Zelit och sintidsmineral.

X-Zelit

Originalet - två sätt att fodra

500 g de sista två veckorna 150 g hela sintiden

X-Zelit Complete All Dry

X-Zelit & sintidsmineral

300 g hela sintiden

Easy-X

X-Zelit & protein

3 kg de sista två veckorna

En väl beprövad produkt med goda resultat

X-Zelit har under alla år visat sig kunna minska förekomsten av kalvningsförlamning drastiskt. Men också i besättningar där kalvningsförlamning i stort sett inte förekommer har man visat att X-Zelit ger en ökad mjölkavkastning och lägre celltal. Under 2017 genomfördes på det välrenommerade Cornell University i USA ett försök. Trots att korna redan avkastade ca 15 000 kg så ökade den grupp som fick X-Zelit sin avkastning med ytterligare 0,8 kg ECM per dag.

Testa statusen i din besättning

Subklinisk kalciumbrist är något som inte alltid märks konkret utan ger mer diffusa symptom så som kvarbliven efterbörd, sänkt ts-intag, mastit eller försämrad fertilitet.

För att testa statusen i din egen besättning kan du be din veterinär ta blodprov och analysera ett antal kor 6-24 timmar efter kalvning.

En ko som fått i sig tillräcklig mängd X-Zelit 2 veckor innan kalvning kommer att ha en kalciumnivå över 2,15 mmol/l och en fosfornivå under 0,8 mmol/l. Allt under detta kan anses som subklinisk kalciumbrist.

Kolla in filmen you YouTube - En perfekt balans vid kalvning

X-Zelitkalkylator

Ta reda på var du kan förbättra ditt management och hur lönsamt X-Zelit är på just din gård

Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att titta på den här videon.

X-Zelitkalkylator

Ta reda på var du kan förbättra ditt management och få en enkel och smidig övergång. För svenska mjölkbönder