Våra X-Zelit produkter

3 produkter med X-Zelit

Det finns 3 olika sätt att fodra X-Zelit till dina kor. Som ren X-Zelit, i ett foder tillsammans med högvärdigt protein och skyddat metionin eller i en produkt med både X-Zelit och sintidsmineral.

X-Zelit

Originalet - två sätt att fodra

500 g de sista två veckorna 150 g hela sintiden

X-Zelit Complete All Dry

X-Zelit & sintidsmineral

300 g hela sintiden

Easy-X

X-Zelit & protein

3 kg de sista två veckorna

X-Zelit

Tillskott för mer mjölk och problemfri start på laktationen. X-Zelit är originalprodukten, 100% X-Zelit, som motverkar kalvningsförlamning, ökar mjölkproduktionen, minskar risken för mastiter och förbättrar fruktsamheten. 

Att fodra 500 g X-Zelit om dagen de sista 2 veckorna innan kalvning, från och med andra kalvningen, är fortfarande det bästa alternativet.

Ett annat sätt som passar bättre i vissa besättningar är att ge en mindre giva, 150 g per dag, under hela sintiden. Försök visar att detta också är en fungerande strategi. Resultat; 0,6 kg mer mjölk, sänkt cellhalt och lägre andel djur med celltal över 200 000 per ml jämfört med de som inte fick någon X-Zelit. 

Oavsett vilken strategi du väljer ska du alltid fodra en sintidsmineral under hela sintiden. Utfodringen av X-Zelit ska alltid upphöra vid kalvning.

Easy-X

Kraftfoder med X-Zelit, bypassprotein
och extra metionin. Easy-X är ett smidigt sätt att förbereda sinkorna inför kommande laktation. Easy-X förser sinkon med rätt mängd X-Zelit samtidigt som hon får rikligt med bypassprotein, dvs AAT samt extra vomskyddat metionin. Metionin är viktigt för att upprätthålla en effektiv leverfunktion, få en bra start på laktationen samt en högre mjölkproduktion. För att gynna immunförsvaret och råmjölkskvaliteten behöver sinkon extra protein av god kvalitet. För att förbättra proteintillförseln inför kalvning så höjer vi nu proteintilldelningen med Easy-X i ett nytt recept.

Det är också den här perioden, närmast inpå kalvning som konsumtionen sjunker samtidigt som näringsbehoven ökar. Bara grovfodret räcker inte till. Med Easy-X blir kon bättre förberedd för övergången till laktationen samtidigt som hon tack vare X-Zelit undviker kalciumbrist.

Du fodrar 3 kg Easy-X per ko och dag under de sista två veckorna innan kalvning. Fortsätt utfodringen med ditt vanliga sintidsmineral fram till kalvning. Utfodring med Easy-X ska alltid upphöra vid kalvning.

X-Zelit Complete All Dry

X-Zelit och sintidsmineral i samma produkt. För att minimera antalet produkter som ska hanteras och doseras finns X-Zelit Complete All Dry. Det är en produkt som innehåller både sintidsmineral, motsvarande Deltamin Sin, och X-Zelit.

X-Zelit Complete All Dry ska utfodras med en giva på 300 g per dag under hela sintiden. Tack vare detta får sinkon i sig en välbalanserad sintidsmineral i kombination med X-Zelit. Produkten har fått en uppdaterad struktur till granulat. Utfodringen av X-Zelit Complete All Dry ska alltid upphöra vid kalvning.

Utfodring av X-Zelit ska alltid upphöra vid kalvning!

Eftersom X-Zelit “svälter” kon på kalcium är det viktigt att inte fortsätta utfodring med X-Zelit efter kalvning.