X-Zelits effekt väl dokumenterad i försökX-zelit för mer mjölk och problemfri start

God effekt mot kalvningsförlamning

X-Zelit är en väl undersökt produkt som effektivt motverkar kalciumbrist vid kalvning. Med rätt kalciumnivå i blodet undviker man inte bara kalvningsförlamning utan också många andra problem som är kopplade till låga kalciumnivåer i blodet tiden runt kalvning. Under tre år testades produkten på 22 danska besättningar med hög förekomst av kalvningsförlamning. De kliniska kalvningsförlamningarna minskade med 86 %.

Mer mjölk även i besättningar utan problem

I ett annat försök med 430 kor i 2 besättningar med mycket låg förekomst av kalvningsförlamning (0,9 %) försvann kalvningsförlamningarna helt. Mjölkavkastningen ökade (se tabell) och frekvensen av  livmoderinflammation minskade samtidigt som celltalet hos andra- och tredjekalvare sjönk hos de kor som fått X-Zelit.

Resultat från Cornell University

Under 2017 genomfördes på det välrenommerade Cornell University i USA ett försök på en grupp kor med en mjölkavkastning på cirka 15 000 kg. Det som är särskilt intressant med studien är att även med denna höga mjölkavkastning visade det sig att den grupp som fick X-Zelit ökade sin avkastning med ytterligare 0,8 kg ECM per dag.

 

Korna som fick X-Zelit åt mer efter kalvning jämfört med kontrollgruppen

Bil på ett diagram som visar Foderintag före och efter kalvning

Korna som fick X-Zelit mjölkade i snitt 0,8 kg ECM mer under de första 4 veckorna jämfört med kontrollgruppen, trots en grundavkastning på 53 kg

Bild på ett diagram som visarRespons i energikorrigerad mjölk efter tillsatt X-Zelit.

Korna som fick X-Zelit blev snabbare dräktiga jämfört med kontrollgruppen

Bild på ett diagram som visar dräktighetsresultat vid utfodring av X-Zelit.

Tillbaka till översiktssidan för X-Zelit