Search
Close this search box.

.

.

Utmaning som inspirerar

På Stommen Long utanför Vara, som ägs av familjerna Wiberg och Stensson, är fokus på såväl smågrisuppfödning som medarbetare. Och resultaten hänger ihop med vartannat. Peter Larsson är driftsansvarig och har, som han säger, sysslat med grisar hela sitt liv – i olika former. Men det är smågrisproduktionen som är den mest utmanande och en produktion som inspirerar.

Det stora med grisproduktionen är att man aldrig blir färdiglärd, säger Peter Larsson. Det är en utmaning som man hela tiden kan skruva på, förändra, förbättra. Man måste kunna ta till sig ny information, nya erfarenheter ger andra sätt att se på produktionen, och man tar in dessa i beräkningen för att åstadkomma resultat.

– Det går aldrig att slå sig till ro, och det är det som är tjusningen, fortsätter han.

Peter är idag 59 år och har haft en bra resa inom grisnäringen. På Stommen Long utanför Vara har han varit sedan 1990, då han byggde de stallar som står där idag.

– På den tiden födde man upp 20 grisar per årssugga, säger Peter. Idag är man uppe i 30 grisar per årssugga. Det är en rätt otrolig förändring.

2002 sålde han verksamheten till den ägarkonstellation som är samma idag. Det är familjen Wiberg och familjen Stensson – som driver var sin slaktgrisproduktion – och som äger Long Smågris gemensamt. Longs produktion består av knappt 650 suggor där man tar fram 20 000 smågrisar per år. Man producerar cirka 30,5 smågrisar per årssugga. Peter valde att stanna kvar som driftsansvarig, efter han sålt Long 2002.

Lotta Hansson, grisfodersäljare och Peter Larsson, driftansvarig, tillsammans inne i grisstallet på Long Smågris i Vara.

Den största utmaningen är smågrisarna

– Smågrisarna är den roligaste delen av grisproduktionen, säger Peter. Det här de största utmaningarna finns, och fokus blir mycket större och engagemanget måste vara stort. Det är klart att det finns finlir även i slaktsvinstallarna, men det är större och mer robusta djur och klarar sig bättre om de plötsligt inte skulle må bra. En smågris behöver tas om hand på ett helt annat vis, för att den ska klara sig och växa sig stor.

– Idag handlar det dessutom mycket om teknik, fortsätter han. En av de viktigaste parametrarna är att tekniken fungerar – så att den håller och levererar vad den ska. Det är ett heltidsjobb idag. Mitt jobb är att cirkulera utöver allt – med störst fokus på reparationer och teknik.

Till sin hjälp har ett team med djurskötare som ansvarar för olika delar i produktionen.

– Vi har fasta områden för våra medarbetare, de blir specialister på sina respektive områden, berättar Peter. Men var och en kan givetvis gå in och stötta upp på den avdelning som behöver det. Vi har två personer som ansvarar för BB, en person på tillväxtavdelningen, en sköter sinsuggor och semineringar med mera, och en som går runt på alla avdelningarna.

–Det fungerar jättebra, vi har ett fint team här idag. Och vi har alltid haft tur, eller skicklighet, med att hitta duktiga människor. Det har alltid varit bra medarbetare här, engagerade och drivna.

Rekrytering problematiskt – men Long visar framfötterna 

Men som inom alla företag kommer det perioder då mänskor vill se sig om efter något annat, och då får man möta det på bästa sätt.

– Vi hade för något år sedan en förändring i styrkan och då var det lite turbulent en stund. Men nu tycker jag vi har fått till det mycket bra här. Det är många nya och unga mänskor, och det är en jättebra stämning.

Rekryteringen inom grisnäringen brukar lyftas som ett generellt problematiskt område – personal som är duktiga och vill stanna kvar. Long verkar ha lyckats. Hur gör de?

– Vi har gjort på lite olika vis, säger Peter. Det kan ha varit trainee-elever från olika ställen som kommit ut, och ser man någon som verkar intressant, hur det jobbar i stallet, om de är drivna – då gäller det att hugga en sådan person.

– Annars går vi mycket på känsla, fortsätter han. Det handlar inte bara om erfarenheter och kunskaper. Många av de som jobbar här har vi lärt upp från grunden. Jag tycker fungerat mycket bra. De blir formade på den här anläggningen och utgår från den, och då har man kanske inte så mycket förutfattade meningar – utan kan komma ren i produktion och göra jobbet utefter de förutsättningar som finns här.

– Det handlar framförallt om att hitta folk som håller på med djur – som har djurögat, som förstår att det är djur de har att göra med, och att de går att läsa av. Det ser jag som den viktigaste egenskapen man behöver i en smågrisproduktion. Och det har alla som jobbar här idag.

En god och långsiktig relation

Samarbetet med Svenska Foder fungerar bra, och Long har fina produktionsresultat. Lotta Hansson som är grisfodersäljare och Peters kontakt har en god och långsiktig relation.

– Peters erfarenheter är ju guld värt för mig som säljare, och vi har en fin dialog kring olika frågor som uppstår kring smågrisproduktionen. Generellt sett handlar det om att ha en öppen diskussion om det som händer i stallet, och vad man kan förändra och förbättra. Det är inspirerande för oss som företag att ha en sådan kompetent sparringpartner som Long.

Svenska Foder försöker på olika sätt stötta och möta upp Longs produktionskapacitet genom att till exempel se till att fodren ger suggorna maximalt vad de behöver för att hjälpa igång sina smågrisar. Detta tillsammans med att fokusera på hygienen, för att hålla smittrycket i schack.

– Produktionen på Long är ju väldigt, väldigt god idag – och vi är ju såklart glada över att våra kundspecifika foder fungerar så väl, fortsätter Lotta. Samtidigt är smågrisproduktion en ständigt föränderlig produktion som man hela tiden måste arbeta vidare med – och det är ju lite det som är tjusningen också.

Long har lyckats med sin produktion delvis just för att man har varit duktiga på att rekrytera bra medarbetare. Något som man dessutom just i slutet av november lyfter på Grisföretagardagen 2023. Att vara en attraktiv arbetsplats är otroligt viktigt för att lyckas med sin produktion även resultatmässigt.

Det är bara att gratulera Peter och hans medarbetare till ett värv väl utfört!

Linnéa och Lotta fokar på grisar

Vilka är grisfodersäljarna Linnéa Andersson och Lotta Hansson?

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: