Id: 439852029843412 Id: 382686722207156 Id: 218022766449366
Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Rengöring & desinfektion för gris

Förutsättningen för lönsam produktion

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är därför en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar.

Filtrera

Stalosan F

Torrdesinfektion
Stalosan F skapar optimala sanitära förhållanden i djurstall under produktionsperioden, vilket säkerställer förbättrad djurhälsa och välbefinnande samt optimerad foderutnyttjande. Tack vare sin höga andel (>95 %) aktiva ämnen, har Stalosan en antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter.

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall så bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, klöv- mag/tarm-, och hudsjukdommar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar djurens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarre minskas.

Stalosan F kan användas på djurens liggplats eller stallgolvet för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållanden i alla typer av stall. Kan användas medan djuren befinner sig i stallet. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor. Kan med fördel användas både i klövbad och i stövelbad.

Kan användas för nöt, gris, får och fjäderfä

CID 2000

Rengöring och desinfektionsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar.
Biofilm, dvs ett lager av organiskt material, är vanligt förekommande på insidan av vattenrören. Biofilm kan täppa till ventiler, minska volymen i vattenrören med 70-80% och därmed minska vattengenomströmningen betydligt. Biofilmen kan innehålla flera olika mikroorganismer och har en negativ effekt på vaccin och vitaminer som tillsätts i vattnet. En enkel högtrycksspolning avlägsnar inte biofilm. Det gör inte heller klor och jodprodukter. En effektiv rengöring och desinfektion av vattensystemet kräver tillsats av syre.

Cid 2000 består av 20% stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den. Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror.

Godkänd i ekologisk produktion

Användning
I tomma stallar doseras 2 % CID 2000 i vattenledningarna
Cid 200 kan vid behov också användas när det är djur i stallet men då med en lägre dosering.
Låt blandningen stå i 6-18 h innan den noggrant sköljs med vatten.

För fjäderfä: Produkten lämpar sig också väl att använda när det är djur i stallarna exempelvis som rengöring efter dosering av vitaminer etc. Gör då en brukslösning med 0,2-0,4 liter CID 2000 + 10 liter vatten och sätt sedan medicinblandaren på 1 %. Detta bör göras 24 h efter det att vitaminerna etc. slutat tillsättas. Kan användas till kycklingar redan från insättning och under första veckan.

DM Clean

Rengöringsmedel för vattenledningar, blötfoderanläggningar och mjölkutrustning.
Flytande alkaliskt diskmedel framtaget för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar, inredning och maskiner. Den tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar och innehåller även korrosionsskydd. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vare dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Det höga innehållet av kaliumhydroxid gör DM Clean effektiv även vid låga temperaturer i diskvattnet (40 – 80 °C)

Nöt: För diskning av mjölkutrustning, mjölkningsanläggningar, mjölktankar och robotsystem. Produkten är skonsam mot såväl anläggning som gummin.

Fjäderfä: Rengöring av vattensystem. Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm. För bästa resultat ska systemet desinficeras efteråt med CID 2000.

Gris: Tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar. Innehåller korrosionsskydd. Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm
Gris: Rengöring- och desinfektionsmedel för vattenledningar och blötfoderanläggningar

Godkänd i ekologisk produktion!

Användning
Tillsätt 3-5 % DM Clean till vattensystemet och låt verka i max 2 h.
Skölj därefter noggrant med vatten
1 2
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3

Rengör dina vattenledningar & din blötfoderanläggning

Med en välskött blötfoderanläggning finns utmärkta möjligheter att uppnå en effektiv produktion. Men vid otillräcklig rengöring av anläggningen uppstår problem.

Så rengör du effektivt ditt stall

Här berättar vi, steg för steg, hur du genomför en effektiv och optimal rengöring och desinfektion av ditt stall.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: