SiloSolve MCbäst till blöt eller svårensilerad grönmassa

Startsnabb ● Dubbelt skydd mot mot klostridier ● Prisvärd

Rekommenderat ts-intervall: 20-35%

SiloSolve® MC är ett biologiskt ensileringsmedel med startsnabba mjölksyrabakterier och en patenterad effekt mot klostridier för alla typer av grönmassor.

Tillväxt av klostridier förekommer oftast i våta ensilage och sänker det färdiga ensilagets smaklighet och smältbarhet. Tydliga tecken på tillväxt är högt ammoniaktal och smörsyra som båda bildas när värdefullt protein bryts ned. Smörsyran är en svag syra som ger ensilaget en sämre smak och ofta ett högre pH-värde.

SiloSolve MC innehåller tre olika stammar av mjölksyraproducerande bakterier som tillsammans ger en snabb pH sänkning och ett dubbelt skydd mot klostridier. Dels via den effektiva pH sänkning och dels via en av bakterierna som har en patenterad effekt mot klostridier. En snabb pH-sänkning minskar risken för att oönskade mikroorganismer ska skada ensilaget och minskar samtidigt ts-förlusterna.

Praktisk Information

  • Behandlad mängd grönmassa per påse (100 g): 50 ton
  • Normal dosering per ton grönmassa: 4 l/ton grönmassa
  • Hållbarhet i rumstemperatur: 12 mån
  • Hållbarhet i frys: 2 år

SiloSolve MC reducerar tillväxt av klostridier

Klostridier är oönskade mikroorganismer som finns naturligt i jorden och förekommer därför också till viss del på stråna i grönmassan. De trivs bäst i våta grönmassor och överlever enbart i syrefria miljöer med pH-värde över 5. Klostridierna bryter ned värdefullt protein och kolhydrater till bland annat ammoniumkväve och smörsyra. Dessa bidrar till försämrat näringsvärde i det färdiga ensilaget.

En lyckad ensileringsprocess hämmar klostridierna snabbt och minimal andel protein går till spillo. Desto mer protein som bevaras tillgängligt för korna desto mindre högvärdigt protein behöver du köpa in i form av kraftfoder.

Diagram SiloSolve MC reducerar tillväxt av klostridier

Lactococcus lactis SR3.54 från Chr Hansen har en patenterad verkan mot klostridier. Bakterien reducerar också mängden jäst i ensilaget och motverkar på så vis problem med varmgång. SLU Uppsala.

Smakligt ensilage bidrar till högt ts-intag

En bevarad proteinkvalitet ger ensilaget en bättre smak. Ammoniumkväve och smörsyra bildas när protein bryts vilket gör ensilaget osmakligt. Den sämre smaken sänker konsumtionen och i sin tur produktionen. Försök­sresultat visar att ensilage behandlade med Silo­Solve MC har ett halverat ammoniaktal och ett högre proteinvärde jämfört med obehandlat ensilage som figuren visar.

Bevarat proteininnehåll med SiloSolve MC

Diagram bevarat proteininnehåll med SiloSolve MC

Bakteriernas effekt

Lactococcus lactis SR3.54 – patenterat god effekt för att reducera mikrobiell tillväxt av klostridier.
Enterococcus faecium och Lactobacillus plantarum – ger omedelbar produktion av mjölksyra för att snabbt sänka pH, ta kontroll över ensileringsprocessen och bilda ett lagringsstabilt ensilage.

Dosering av SiloSolve MC

När SiloSolve används är viktigt att tillsätta rätt mängd bakterier per ton grönmassa för att nå full effekt. SiloSolve levereras i påsar innehållandes ett pulver som du enkelt löser upp i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå i lösningen tillsammans med resterande mängd vatten i behållaren på maskinen. Blandar sig gör det på vägen ut till fältet och när du kör på fältet.

Mängden vatten som bakterierna löses upp i och som sedan appliceras i grönmassan är valfritt. En större volym vätska ökar säkerheten för att lösningen appliceras jämt i grönmassan. Därför rekommenderas doseringen till 4 liter/ton grönmassa. Vid exakthackad gröda kombinerat med finkalibrerad doseringsutrustning kan dock doseringsvolymen minskas. Vid mycket svåra ensileringsförhållanden blandas lösningen som vanligt, och doseringen ökas med fördel till 6 liter per ton grönmassa.

Bakterier lösta i vatten ska användas inom 48 timmar och helst inom 24 timmar. Lagra helst färdig lösning mörkt och svalt.