Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

MultiCid

Sänk pH-värdet i vattenanläggningen

Innehåller organiska syror, framförallt mjölksyra. MultiCid innehåller också ammoniumforat, myrsyra och propionsyra. Den används för att sänka pH i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och salmonella. MultiCid skyddar också mot biofilm och beläggningar i vattensystemet.

Dosering:
• Förebyggande mot diarré: 0,1% (1 kg /1000 liter vat ten)
• Vid diarréutbrott eller kritiska perioder:
0,2-0,4% (2-4 kg/ 1000 liter vatten)
Dosering vid rengöring av vattensystemet:
• Utan djur i stallet: 2% upplöst i vatten (0,2 liter/
10 l vatten). Låt lösningen stå i 5 timmar och
skölj därefter med rent vatten, genom att sätta
klämmer på vattenventilerna.
• Med djur: 3% upplöst i vatten (0,3 liter till 1000
liter vatten). Ge detta i 3-4 dagar i sträck.

Kontakta din säljare

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: