Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Honungsört

Honungsört är en ej kvävefixerande 1-årig ört med mycket hög nektar- och pollenproduktion och mycket liten risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar. Den fixerar inte kväve men har förmågan att ta upp och snabbt släppa kväve efter frost eller nedbrytning. Honungsört har god rotutveckling och snabb tillväxt men är mycket frostkänslig varför sådd (för höstsådd i huvudgröda) bör ske i mitten av augusti för att få en kraftig gröda innan frosten. Honungsört tål inte avslagningar vilket är viktigt att tänka på vid samodling och skörd av huvudgröda.

Kan uppföröka verticilium.
Honungsört

Kontakta din säljare

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: