Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Italienskt rajgräs

Italienskt rajgräs är ett, ej kvävefixerande (1-årig), mer konkurrensstark och mindre vinterhärdigt bladgräs än ex. eng. rajgräs. Det fungerar bra vid vårinsådd i höstgrödor men undviks i vårgrödor där den har för stark konkurrenskraft. Italienskt rajgräs har viss tendens att under insåningsåret skjuta enstaka strå som går upp i ax, vilket ökar risken för framtida ogräsproblematik.

Kontakta din säljare

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: