24 sökresultat för en saker sort for marknaden

Carsten Klausen

Du betyder allt för oss!

Svenska Foder har i år, 2019, varit ett företag på den svenska marknaden inom lantbruksnäringen i 30 år. Under dessa

Publicerad 23 december, 2019 8:04
Vetefält

Flair – nytt vårkorn på marknaden

2019 lanseras Flair som ett nytt högavkastande vårkorn på den Svenska marknaden. Utvecklingen att få fram en ny sort på

Publicerad 21 december, 2018 9:00
Korn Irina

Tänk Irina inför våren!

KWS Irina har som maltkornssort etablerat sig på den svenska marknaden och efterhand verkligen framgångsrikt kunnat visa på sina fördelar

Publicerad 16 oktober, 2018 3:07