26 sökresultat för fjaderfa

Svenska Foders fjäderfärsäljare Evelina Siverhiolm

Ny fjäderfäsäljare på Svenska Foder

Välkommen Evelina Siverholm Det är med spänning och entusiasm som jag meddelar att jag är ny fjäderfäsäljare på Svenska Foder.

Publicerad 23 april, 2019 8:41
Ett fält med sojabönor

Ekologiskt fjäderfägödsel

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor!

Publicerad 27 september, 2018 7:54
Vita hönor med blå himmel

Ekologiska fjäderfäfoder

Alla våra ekologiska foder är godkända att använda i KRAV-produktion. Titta gärna i vår folder Eko Värphöns, här hittar du

Publicerad 25 augusti, 2018 2:17
Ekologiska höns framför ett hönsstall.

Fjäderpennan nr 1/2019

Nya ekologiska värpfoder Ett helt nytt sortiment värpfoder introduceras nu för den svenska ekologiska äggproduktionen. Det nya sortimentet består av

Publicerad 24 juni, 2019 3:11
Grisar i stia

Höga halter av mykotoxin i halmen

Sommaren 2018 var som vi alla vet väldigt varm och torr och skördevolymerna hamnade på nivåer som vore året 1958.

Publicerad 14 juni, 2019 9:47
Fält med sojabönor

Certifierade & GMO-fria råvaror

GMO-fria råvaror Alla råvaror som Svenska Foder hanterar är GMO-fria. Att endast använda råvaror som inte är genetiskt modifierade är en

Publicerad 23 april, 2019 11:29
Svenska Foders VD Carsten Klausen

Lokal och internationell är ett och samma

En lantbrukare är i sin vardag både lokal och internationell i samma andetag. En lantbruksverksamhet bygger på lokal närvaro kopplad

Publicerad 27 mars, 2019 3:17
Vita hönor med blå himmel

Checklista för ekologiska värphöns

Alla våra ekologiska foder är godkända att använda i KRAV-produktion. Titta gärna i vår folder Eko Värphöns, här hittar du

Publicerad 23 januari, 2019 3:42
En rad med svartvita kor som äter

Stall & inredning

CID 2000 Biofilm, dvs ett lager av organiskt material, är vanligt förekommande på insidan av vattenrören. Biofilm kan täppa till

Publicerad 28 december, 2018 10:57