Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Hantering och transporter vid skörd

Innan och efter skörd

Så fort man flyttar eller hanterar spannmål, finns det risker att det hamnar saker i produkten som inte ska vara där, men med lite noggrannhet och med bra rutiner kan man undvika det. Upp-rätta gärna en checklista, där du bockar av det som ska göras i anläggningen innan skörd och skriv även in vidtagna åtgärder. Ta för vana att spara listan, så får du både en bra dokumentation och underlättar arbetet för nästa år.

Städning

Det är kanske inte den roligaste sysselsättningen, men den är viktig. Grop, elevatorer, tork och lagringsutrymmen ska alltid städas inför spannmålssäsongen. Kom ihåg järn, balkar och andra ställen, där det gärna lägger sig damm och rester. Det bästa brukar vara att städa hanteringskedjan baklänges, d.v.s. börja med lagringsutrymmen och gå bakåt till gropen.

Tak och väggar

Inspektera anläggningen innan inlagring, så att tak, väggar, fönster och armaturer är hela.

Ren tröska och vagn

Även trösktanken bör rengöras och självklart ska vagnarna vara hela och rengjorda när man ska köra spannmål. Ta också för vana att visuellt inspektera vagnen innan du lastar.

Täckta vagnar

Ta för vana att alltid täcka vagnarna när de fyllts.

Främmande föremål

Redan vid tröskningen bör man vara observant så att det inte kommer med glas eller andra föremål in i tröskan. Det gäller särskilt om man tröskar precis bredvid en allmän väg. Lagringsutrymmen ska vara glassäkra, d.v.s. splittersäker armatur ska användas.

Hela och rena ekipage

Hydrauliken innehåller i regel giftiga oljor, och se därför till att sköta underhållet så att slangar och kopplingar är hela och fria från läckage. Om en koppling spricker, var noggrann med saneringen. Hjulen är ofta en källa till att jord, sten, dynga eller smuts följer med in i anläggningen. Se därför till att hjulen är rena när du måste köra över galler och grop.

Källa: Föreningen Foder och Spannmål

Beställning av transport vid skördesäsong

Här hittar du leveransintyget

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: