Spannmålskontrakt

När marknaden är osäker och svänger mycket som det gör i dagsläget så är det viktigt att ha en riskstyrning. Sprid dina risker, lägg inte allt i en korg. Bästa sättet att göra det, är att vara kvar i marknaden. Detta gör du med ett Odlingskontrakt. Med detta kontraktet kan du sitta lugnt i båten och vara med på när marknaden svänger upp.

Våra odlingskontrakt 

Odlingskontrakt

Leveransperiod: Juli – september, oktober, oktober – december, januari – mars, april – juni.

Pris: Fastställt aconto-pris för leveransperioden (Se ovan för vilka leveransperioderna är).

Regleringar: Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Pris på omklassad vara: Leveransperiodens aconto-pris.

Kvantitet: Kontrakterad kvantitet (70 %).

Leverans utöver kontraktskvantitet: Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

Betalning: Aconto-betalning 30 dagar efter leverans.

Slutpris: Fastställs av Svenska Foder efter leveransperiodens utgång.

Slutbetalning: Prel. 30 dagar efter leveransperiodens slut, utom för period juli – sep där slutbetalning sker i december skördeåret.

Inlagringskontrakt

Leveransperiod: Juli – september.

Pris: 70 % av fastställt aconto-pris för leveransperioden juli – september.

Regleringar: Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Pris på omklassad vara: Kontrakterad kvantitet (100 %).

Kvantitet: Kontrakterad kvantitet (100 %).

Leverans utöver kontraktskvantitet: Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

Betalning: Aconto-betalning 30 dagar efter leverans.

Slutpris: Säljaren väljer att senast 15 mars 2024 aktivt fastställa slutpris i perioderna okt – dec, jan – mars eller april – juni.
Sker inte detta, fastställer Svenska Foder slutpriset för leveransperioden jan – mars.

Slutbetalning: För slutbetalning med prisfastställelse-datum i innevarande prisperiod gäller förfallodag 30 dagar efter prisfastställelsedatum. Vid prisfastställelse i en kommande prisperiod, gäller förfallodag den 1:a i månaden efter prisperiodens slut.

Övrigt: Måste tecknas senast 31 augusti skördeåret. Inlagringsavgift 0,13 kr/kg. Varan ska alltid säljas till Svenska Foder.
Fastställning utav priset kan endast ske efter levererad vara. 

Fastpriskontrakt

Leveransperiod: Juli – september, oktober, oktober – december, januari – mars, april – juni.

Pris: Fastställt pris för kontrakterad vara.

Regleringar: Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Pris på omklassad vara: För mer information se Svenska Foder AB kontraktsvilkor.

Kvantitet: Kontrakterad kvantitet (100 %).

Leverans utöver kontraktskvantitet: Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

Betalning: 30 dagar efter leverans.

Slutpris: Inget slutpris, kontrakterat pris gäller.

Slutbetalning: Ingen slutbetalning.

Fastpriskontrakt med prisgaranti

Leveransperiod: Juli – september, oktober, oktober – december, januari – mars, april – juni.

Pris: Fastställt pris för kontrakterad samt omklassad vara.

Regleringar: Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Pris på omklassad vara: Fastställt pris för omklassad vara.

Kvantitet: Kontrakterad kvantitet (100 %).

Leverans utöver kontraktskvantitet: Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

Betalning: 30 dagar efter leverans.

Slutpris: Inget slutpris, kontrakterat pris gäller.

Slutbetalning: Ingen slutbetalning.

Övrigt: Prissäkringsavgift 0,02 kr/kg på både kontrakterad vara och omklassad vara.