Search
Close this search box.

.

.

Svampbekämpa, tillväxtreglera, skadedjurskontrollera och testa STATUS – Fokus i fält v 22

Aktuellt i fält

Det är nu som huvudbehandling i Höstvete ska utföras (DC 39-45). Denna svampsprutning är den viktigaste för att kunna kontrollera svartpricksjuka samt vetets bladfläcksjuka och säkra utbytet i höstvete. Medel, timing och dosering är därför mycket viktigt. Svamparna sprids med fukt och regn uppåt i beståndet. Läs mer HÄR!

Mikronäringsämnena som är viktiga i alla grödor

Läs mer HÄR

Svamp i kornet

Vårkorn kan angripas av mjöldagg, kornrost, sköldfläcksjuka (se bild nedan), kornets bladfläcksjuka och ramularia. Flera sorter har mottaglighet för kornrost, men i praktiken är det inte något problem, eftersom rost är enkel att bekämpa. Vi ser nästan aldrig kornrost, om man har gjort två svampbehandlingar. Fokus bör vara på medel med god effekt på sköldfläcksjuka, kornets bladfläcksjuka och ramularia. Fusarium kan angripa kärnorna vid blomning och grobarhet och maltkvaliteten kan försämras, eftersom den kan medföra överskumning i bryggprocessen. Svampsbekämpningen strax efter axgång ser till att säkra en god skörd, eftersom sjukdomar efter axgång annars ger en lägre kärnvikt. 

Merutbytet för svampbekämpning 

Merutbytet för svampbekämpning i vårkorn är mycket väderavhängigt och något mindre sortavhängigt. Normala år är merutbytet 5-8 hkg per hektar för svampbekämpningen. Under 2018 och 2023 blev det generellt inget merutbyte för en svampbekämpning i vårsäd, pga torkan, medan det 2017 och 2019 istället gav upp till 20 hkg per ha i merutbyte för svampbekämpning i danska försök. Följ väderleken och din grödas tillstånd när du ska besluta vilken bekämpning du vill göra. Vi rekommenderar generellt att vårkorn svampsprutas två gånger. Vid mycket torrt väder eller inga sjukdomsangrepp kan du reducera antal sprutningar och/eller reducera dos.

Svenska Foder rekommenderar:
DC 30-32:     0,35 l Folicur Xpert
DC 39-59:     0,5 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro

Svamp i havren

Havre kan angripas av kornmjöldagg, havrets bladfläcksjuka och kronrost. Merutbytet för svampbekämpning i havre är normalt 2-5 hkg per ha, och en sprutning kan vissa år vara tillräckligt. Starka angrepp av axfusarios kan leda till ökad mykotoxinbildning vilket kan vara allvarligt. Därför skall man vara uppmärksam på detta.  Överväg bekämpning när följande riskfaktorer uppfylls samtidigt: regn och varmt väder under blomningen, förfrukten är majs, vete, rågvete, havre eller mycket skörderester finns på markytan.

Svenska Foder rekommenderar:
DC 37-49:     0,4 l Balaya
DC 63-65:     0,65 l PolePosition

Svamp i vårvetet

Vårvete angrips mest av septoria men får också vetemjöldagg, gulrost, brunrost och axfusarios. I vårvete är merutbytet för en svampbekämpning på ungefär samma nivå som i vårkorn, så också här är två svampbekämpningar att rekommendera.

Svenska Foder rekommenderar:
DC 31-37
      0,25 l Folicur Xpert vid mjöldagg tillsätt 0,1 l Talius.
DC 39-61      0,6 Ascra Xpro + 0,2 l Comet pro

Tidig tillväxtreglering i vårsäd


I vårkorn kan liggsäd drabba alla sorter. De mest odlade sorterna har generellt en god stråstyrka, men alla sorter kan lägga sig, om de blir för kraftiga och utsätts för intensiv nederbörd. Om man har sått in gräs, klöver eller lucern är det speciellt viktigt att kornet inte ligger. Tillväxtreglering med Stemper eller Moddevo (Moddus Start) kan eventuellt göras samtidigt med den första svampsprutningen. Det är viktigt att du håller koll på din egen vårsäds tillstånd och din skördesituation. En delad strategi i vårkorn ökar säkerheten för god effekt. Ju tidigare du sprutar, desto bättre effekt får du normalt inom nämnda intervall. Kom ihåg att du inte får tillväxtreglera om grödan är stressad på grund av torka eller andra orsaker.

Svenska Foder rekommenderar
DC 25-32        
0,2-0,4 l Moddevo (Moddus start) (Endast 0,3 l i vårvete)
Eller
DC 30-49         0,3-0,4 l Stemper (läs mer om Stemper HÄR)  

Håll ett öga på skadedjur i stråsäden


Sädesbladbaggens larv uppträder i vårsäden och kan under loppet av en kort tid uppföröka sig till ett stort antal. Den vägledande bekämpningströskeln är 0,5-1 larv per strå.

Vetemygga i vete kan det vara aktuellt att bekämpa den vetemygga från begynnande axgång till begynnande blomning (DC 47-61). Det finns en ökad risk vid vete efter vete och ett väl genomfuktat jordlager ca 3 veckor innan axgång. Inflygningen är störst i perioder med varmt, stilla väder (grillväder). Bladlöss Oavsett kornart, så bör bladlus bekämpas vid 40 % angripna strån. Om det ändå skall köras med till exempel ett svampmedel, är skadetröskeln 25 % angripna strån. Det finns flera lösningar på bekämpningar av bladlus, Sädesbladbaggen och vetemygga:

  • 0,2 l Mavrik 2F pr ha. eller
  • 0,05 l Nexide CS pr ha 

Du kan fortfarande testa Status!

Status är en ny skördebooster/biostimulant som har en positiv påverkan på effektivare fotosyntes under stressade förhållanden vilket ger bättre tillväxt – med en ökad avkastning som följd. Status består av MTU och Pidolsyra som tillsammans ger effektivare fotosyntes och kväveutnyttjande.

Härnedan ser du genomsnittsresultatet av fyra försök i höstvete.
 

Läs mer om Status HÄR

Svenska Foder rekommenderar att du testar Status på dina egna fält.

Använd 0,25 l/ha – produkten är lätt att tankblanda med alla produkter

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: