Höstraps

Alasco

Hybrid

SSD_ikon

Nya höstrapshybriden som kombinerar resistens mot klumprot, drösning och phoma. Alasco har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet och stjälkstyrka. Dessutom en kraftig hösttillväxt vilket ger goda förutsättningar för sen sådd.

Dariot

Hybrid

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar phoma- och drösningsresistens.

DK Exception

Hybrid

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Vinnare av rapsmästaren 2016. Hög avkastningspotential, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens kompakta och lugna växtsätt gör DK Exception lämplig för normal till tidig sådd. Innehar phoma- och drösningsresistens.

DK Explicit

Hybrid

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden.

Mercedes

Hybrid

SSD_ikon

Höstrapshybrid som utmärker sig för sin höga råfetthalt och jämna råfettskörd. Robust genetik gör Mercedes väl lämpad för tuffa vinterförhållanden och som med en stark höstutveckling bäddar för normal till sen sådd. Dess goda vinterhärdighet i kombination med en sen återväxt på våren minskar risken för frostskador. Medellängd på stjälken, god stjälkstyrka och medeltidig mognad.

PR44D06

Hybrid

SSD_ikon

Dvärgsort med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt huvudalternativ vid tidig sådd. Visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.


ES Alegria

Linje

SSD_ikon

Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. Med utmärkt phomaresistens.


Arrivée höstrybs

Linje

SSD_ikon

Arrivée är en gröda som med fördel odlas längre norrut genom sin goda övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt. Andra fördelar är tidigare blomning = mindre risk för angrepp av rapsbagge, hög drösfasthet, tidig skörd och mindre viltskador.