Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Lupin

Lupin för foderproduktion

Lupiner trivs på lättare jord med ett lågt pH helst under 6,5. Det finns tre olika arter av lupin som är passande för foderproduktion. Blå-, vit-, gul. Blålupin odlas i Sverige och den kallas även för sötlupin eller smalbladig lupin. Lupin fungerar även bra att samodla med grödor som vårvete, havre, vårrågvete och korn för att ta som helsäd eller till tröskning. Detta är särskilt bra vid ekologisk odling då man får bättre ogräskonkurrens jämfört mot renbestånd samt en bra kväveeffekt för stråsäd. Ett riktvärde vid samodling är ca 70 plantor/m2 lupin tillsammans med 50% av den normala utsädesmängden av stråsäd.

Filtrera
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.

 

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: