Proteingrödor

Brokblommiga sorter är som regel fördelaktigast att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur såsom nöt och får på grund av ett högre innehåll av tanniner. Vid odling till försäljning välj vitblommig sort.

Åkerbönor

Stella
Brokblommig


Ny brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

Ekologisk Sort

Tiffany
Brokblommig


Brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper.

Scandinavian Seed och Eko

Fernando Nyhet!
Vitblommig


Fernando är en vitblommig åkerböna med stabila skördar, senare mognad och en högre proteinhalt. Sorten har en längre stjälk med god stjälkstyrka och god höjd vid skörd. Passar utmärkt som foder till enkelmagade djur med sitt låga tannininnehåll.

  • Vitblommig åkerböna
  • Hög proteinhalt
  • Goda stjälkegenskaper

Scandinavian Seed och Eko

Utsädesmängd proteingrödor

En unit ärt eller åkerböna motsvarar 50 000 grobara frön. Utsädesmängden i kg/ha är: säckvikt/antalet unit/säck x antalet unit/ha.

Rekommenderad utsädesmängd:

  • Åkerböna: 50-60 grobara frön/m2 (10-12 unit/ha)
  • Ärt Sydsverige: 80-100 grobara frön (16-20 unit/ha)
  • Ärt Mellansverige: 90-100 grobara frön (18-20 unit/ha)

 

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

Synt. mätareStellaFernandoTiffany
Protein, % av ts30,3-0,3+1,2+/-0
Tusenkornvikt, g489,1+52-8+22,9
Planthöjd (bestånd), cm81+6+2+7
Stjälklängd, cm83,9+5+1,7+5
Stjälkstyrka, %92+4+2+2
Mognad, dagar142-10+/-0
Chokladfläcksjuka7+1-2-1

Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare. Sjukdomar obehandlat.

Avkastning årsvis

OmrådeA-B D-F Sverige
Sort / kg / ha201620172018201920202016-2020201620172018201920202016-20202016-2020
LmS Ingrid640636745734576653145274440641115462542949365058
Eso111*10899111*108*106*90104101114*104105
Bagoo9810410798109119112

Källa: Officiella försök behandlat 2016-2020. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Boxer, Gloria, Tiffany och LmS Taifun) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Avkastning, årsvis

Diagram_Åkerböna_Avkastning_Årsvis

Källa: Officiella försök behandlat 2015-2019. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (SW Boxer, Gloria, Tiffany och SW Taifun) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Åkerbönor/Ekologisk

Stella
Brokblommig


Ny brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

Ekologisk Sort

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

LmS BoxerStella
Protein, % av ts30,6-0,3
Tusenkornvikt, g511,8+52
Planthöjd (bestånd), cm77+6
Stjälkstyrka, %95+5
Stjälklängd,cm83,9+4
Ogräs, vikt g/m219,2-1
Mognad, dagar139+1
Chokladfläcksjuka7-1

Källa: EKO-officiella försök 2016-2020. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätaren LmS Boxer.
Sjukdomar obehandlat.

Avkastning, årsvis

OmrådeA-BSverige
Sort2016-20202016-20202016-2020
Lms Boxer319133093245
Stella115102109

Källa: Officiella försök behandlat 2016-2020. Rel.tal i jämförelse med mätaren LmS Boxer = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ärtor

Eso
Foderärt


Säker gul foderärt med hög avkastning. Mycket goda stjälkegenskaper i kombination med låg tusenkornvikt.

Scandinavian Seed och Eko

Bagoo Nyhet!
Foderärt


Bagoo är en frisk högavkastande foderärta med medeltidig mognad. Sorten har en längre stjälk med mycket goda stjälkegenskaper. Bagoo har bevisat sitt värde under flera år i den officiella sortprovningen.

  • Högavkastande
  • Mycket goda stjälkegenskaper
  • Frisk sort

 

Odlingsegenskaper

Sverige

2016-2020

LmS IngridEsoBagoo
Råprotein, % av ts22,1-0,30
Tusenkornvikt, g293-28,5-36
Stjälklängd, cm79,6+0,4+4
Planthöjd (bestånd), cm67-6+1
Stjälkstyrka, %85-17-6
Mognad, dagar111+2+1
Ärtbladmögel, %13-3-4

Källa: Officiella försök 2016-2020, rel.tal jämfört med mätaren LmS Ingrid = 100, område A-F = Sverige.

Avkastning årsvis

OmrådeA-B D-F Sverige
Sort / kg / ha201620172018201920202016-2020201620172018201920202016-20202016-2020
LmS Ingrid640636745734576653145274440641115462542949365058
Eso111*10899111*108*106*90104101114*104105
Bagoo9810410798109119112

Källa: Officiella försök 2016-2020, medel. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Ärtor/Ekologisk

Odlingsegenskaper

Sverige

2013-2017

LmS ClaraEso
Protein, % av ts22,9-0,4
Tusenkornvikt, g250,3+0,6
Drösning (spill), kg/ha89-28
Planthöjd, cm67-1
Stjälklängd, cm83+1
Stjälkstyrka, %74-11
Ogräsvikt, g/m2228-1
Mognad, dagar130+8

Källa: Officiella försök 2013-2017, rel.tal jämfört med mätaren LmS Clara = 100.

Avkastning årsvis, ekologisk
Område Sverige

Sort / kg / ha20132014201520620172013-2017
LmS Clara533036005010242024103770
Eso136105112123

Källa: Officiella försök 2013-2017, EKO. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Clara = 100.* = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Lupin

Boregine
Foder


Lupin som odlas till foder. Sorten är grenad och något sen i sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar.

Scandinavian Seed och Eko

Lupin_bild_SSD