Proteingrödor

Brokblommiga sorter är som regel fördelaktigast att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur såsom nöt och får på grund av ett högre innehåll av tanniner. Vid odling till försäljning välj vitblommig sort.

Åkerbönor

Tiffany

Brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper.

SSD_Eko_logos

Fernando

Fernando är en vitblommig åkerböna med stabila skördar, senare mognad och en högre proteinhalt. Sorten har en längre stjälk med god stjälkstyrka och god höjd vid skörd. Passar utmärkt som foder till enkelmagade djur med sitt låga tannininnehåll.

SSD_Eko_logos

Stella - NYHET!

Ny brokblommig åkerböna som kombinerar hög avkastning och tidig mognad! Stella är också en sort med lång stjälk med utmärkt stjälkstyrka vilket gör den till en trevlig sort att odla.

Eko-logotyp

Utsädesmängd proteingrödor

En unit ärt eller åkerböna motsvarar 50 000 grobara frön. Utsädesmängden i kg/ha är: säckvikt/antalet unit/säck x antalet unit/ha.

Rekommenderad utsädesmängd:

  • Åkerböna: 50-60 grobara frön/m2 (10-12 unit/ha)
  • Ärt Sydsverige: 80-100 grobara frön (16-20 unit/ha)
  • Ärt Mellansverige: 90-100 grobara frön (18-20 unit/ha)

Gäller år 2018-2022

Sort kg/haOmråde A-BOmråde D-FSverige
Syntetisk mätare572342884572
Fernando9691*93*
Tiffany107*107*107*
LmS Birgit101109*106*
LmS Taifun9693*94*

Officiella försök behandlat 2018-2022. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (Tiffany, LmS Taifun, LmS Birgit och GL Sunrise) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Gäller år 2018-2022

Sverige

2018-2022

Syntetisk
mätare
Fernando Tiffany LmS Birgit LmS Taifun
Protein, % av ts 31,2 +1 -0,3 +0,2 -0,8
Tusenkornsvikt, g 487,9 -15 +10,4 +15,9 -11,2
Planthöjd vid skörd, cm 81 -2 +1 +5 -5
Stjälklängd, cm 82,8 -1,7 +0,7 +5,5 -4,4
Stjälkstyrka, % 93 +1 +/-0 +1 -2
Mognad, dagar 135 +1 +/-0 +1 +/-0

Officiella försök behandlat 2018-2022. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (Tiffany, LmS Taifun, LmS Birgit och GL Sunrise) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Odlingsegenskaper​, ekologisk 2016-2020
Sverige 2016-2020 LmS Boxer Stella
Protein, % av ts 30,6 -0,3
Tusenkornvikt, g 511,8 +52
Planthöjd (bestånd), cm 77 +6
Stjälkstyrka, % 95 +5
Stjälklängd,cm 83,9 +4
Ogräs, vikt g/m2 19,2 -1
Mognad, dagar 139 +1
Chokladfläcksjuka 7 -1

EKO-officiella försök 2016-2020. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätaren LmS Boxer. Sjukdomar obehandlat.

Ärter

Bagoo

Bagoo är en frisk högavkastande foderärta med medeltidig mognad. Sorten har en längre stjälk med mycket goda stjälkegenskaper. Bagoo har bevisat sitt värde under flera år i den officiella sortprovningen.
Högavkastande
Mycket goda stjälkegenskaper
Frisk sort

Eko-logotyp

Gäller år 2018-2022

Sort kg/haOmråde A-BOmråde D-FSverige
Lms Ingrid539051725274
Bagoo103106105

Officiella försök 2018-2022 obehandlat. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare,högre = Blå eller lägre = Röd.

Gäller år 2018-2022

LmS Ingrid Bagoo
Protein, % av TS 22,4 +/-0
Tusenkornvikt, g 293,7 -42,3
Stjälklängd, cm 76,3 +3,9
Planthöjd  vid skörd, cm 66 +2
Stjälkstyrka, % 81 -2
Mognad, dagar 109 +1
Ärtbladmögel, % 10 -3

Officiella försök 2018-2022 obehandlat. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Avkastning årsvis Sverige, gäller år 2013-2017

Sort kg/ha201320142015201620172013-2017
Lms Clara533036005010242024103770
Eso136105112123 

Källa: Officiella försök 2013-2017, EKO. Rel.tal jämfört med mätaren LmS Clara = 100.* = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.

Odlingsegenskaper​, ekologisk 2013-2017

LmS Clara Eso
Protein, % av ts 22,9 -0,4
Tusenkornvikt, g 250,3 +0,6
Drösning (spill), kg/ha 89 -28
Planthöjd, cm 67 -1
Stjälklängd, cm 83 +1
Stjälkstyrka, % 74 -11
Ogräsvikt, g/m2 228 -1
Mognad, dagar 130 +8

Officiella försök 2013-2017, rel.tal jämfört med mätaren LmS Clara = 100.

Lupin

Boregine

Foder

Lupin som odlas till foder. Sorten är grenad och något sen i sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar.

SSD_Eko_logos