Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtdoktorn: Utnyttja dispens till hösten!

Växtskyddsprodukten Kerb Flo 400 har fått dispens för användning endast mot renkavlebekämpning i höstraps. Dispensen gäller från 2023-10-01 till 2023-11-30. Dispensen gäller endast för Skåne, Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar och Västra Götalands län. Högsta tillåtna dos Kerb Flo är 0,9 l/ha enligt dispensen. Kerb används sent på hösten när mycket av renkavlen har grott. Jordtemperaturen behöver vara under +10oC. för att produkten ska få bra effekt. Det här ska ni som har möjlighet verkligen försöka utnyttja! Och det finns goda skäl för det!

Varför använda Kerb Flo 400?

Har du förekomst av renkavle i dina fält, är det här egentligen ingen fråga. Produkten ska användas. Dessutom får du effekt på åkerven, råttsvingel, italienskt och engelskt rajgräs – ogräs som på fler och fler platser runt om i landet utgör ett växande problem, med mer resistens. En ensidig och upprepad användning av medel med samma verkningsmekanismer ökar risken för resistens. Många gräsogräspreparat finns i gruppen HRAC-1, och där finns resistens mot t.ex. Agil, Focus Ultra med flera.

Med Kerb Flo 400 får du ett preparat som har en aktiv substans – propyzamid – som tillhör en annan grupp HRAC-3 och är därför effektiv resistensbrytare. Kerb Flo 400 är därför ett viktigt medel i kampen mot gräsogräs och skall användas om det finns problem med gräsogräs på fälten.

Effektiv bekämpning av plantan

Kerb Flo 400 tas upp via ogräsets rotsystem och transporteras runt i hela plantan. Ogräset dör på grund av störningar i fotosyntesen. Kerb Flo 400 ger bäst ogräseffekt under svala och fuktiga betingelser och när jordtemperaturen är under +10oC. Hög jordtemperatur påverkar verkan negativt. Undvik ytavrinning, t.ex. behandling på frusen mark och/eller vid risk för kraftig nederbörd.

Svenska Foder rekommenderar därför att använda full dos 0,9 l/ha Kerb Flo 400 mot gräsogräs i oktober/november när jordtemperaturen är under +10oC.

Lars Olsen Rådgivare DLG Växtodling

Om Växtdoktorn

Lars Olsen är 47 år och seniorkonsulent i DLG Växtodling sedan januari 2018. Han är utbildad agronom och teknisk support på växtodlingsdelen
i koncernen gentemot
säljare i både Danmark och Sverige. Har sköter utbildning av säljare, prövning av nya produkter, kontakt med leverantörer som Yara, BASF, Bayer osv.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: