Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtdoktorn: Så ska du gödsla 2022

Hur ska vi gödsla 2022 med de höga gödningspriser på marknaden? Det är en fråga som vi alla ställer oss just nu. Men innan vi ger oss in på ämnet, vill jag bara göra dig uppmärksam på att alla priser är från inledningen av november 2021.

Förra året har priserna för många produkter och tjänster stigit kraftigt. Spannmålspriserna ökade förra året och för cirka ett halvt år sedan började även priserna på gödning att stiga. Först på grund av de ökande spannmålspriserna, men nu kanske mer på grund av de ökande gaspriserna i Europa. Priserna på gödning har nu nått en nivå som är cirka dubbelt så hög som förra året vid samma tid. Det är dock viktigt att komma ihåg att under samma period har spannmålspriserna också haft en kraftig stigning.

De stigande priserna på gödning förändrar den ekonomiskt optimala gödningsnivån. I tabellen nedan kan vi se den rekommenderade kvävenivån till fodervete vid en förväntad skörd på 9 ton/ha.

*0,25 kr/kg dras av som skördeberoende kostnad t.ex. torkning, fragt ock PK-gödslong. Källa: HIR Skåne, Växtodlingsbrev nr. 62, 2 november 2021

Talen har tagits fram med bakgrund av en rad försök och man kan se att det har stor betydelse om man köpte gödningen i somras till 3 kr/kg NS 27-4 eller just nu till 6-7 kr/kg. Den optimala kvävenivån är upp till 50 kg N/ha lägre vid ett gödningspris på 6-7 kr/kg 27-4.

Hur hade det sett ut om jag hade gjort mina inköp till skörd 2021 i november 2020, jämfört med inköp gjort i november 2021 för skörd 2022.

Exempel på gödslingsplan fodervete:

Exempel på gödslingsplan fodervete

Handel med fodervete och gödsel i november 2020/2021 respektive till skörd 2021/2022.

Handel med fodervete och gödsel i november 2020 och 2021 respektive till skørd 2021 och 2022

Alltså: Om du köpt in all gödning och spannmål på samma sätt vid 2021 och 2022 hade du till skörd 2022 haft en förtjänst på 328 kr/ha. Den optimala kvävenivån kan variera ganska mycket från fält till fält och från år till år. När du väljer din gödningsstrategi är det viktigt att du hänsyn till din egen situation. Till vilket pris har du köpt gödning? Vilken är din förväntade skörd? Har du sålt delar eller allt skörd 2022? Odlingshistoriken på dina fält?

Hur är det med fosfor och kalium och kan jag spara på det?

Här nedan kan man se danska försök med radmyllning och ökande mängder av P och K i vårkorn. Man kan se att en förhållandevis liten mängd P och K ger en merskörd på nästan 9 deciton i förhållande till bara kvävegödsling. Är det maltkorn är det 9 dt/ha x 230 kr/dt = 2.070 kr/ha.

Vid ett pris på 710 kr/dt för YaraMila Balans 26-3-4 och ett pris på 630 för YaraBela Axan 27-4 är skillnaden mellan att använda en Balans och en Axan bara 476 kr/ha, vilket ger en förtjänst på 1.600 kr/ha vid användning av Balans.

Vid en skördenivå på 6 ton korn/ha bortför man från fälten cirka 20 kg fosfor/ha och 30 kg kalium/ha. Tar man dessutom bort cirka 3 ton halm blir det ytterligare 3 kg fosfor/ha och 23 kg kalium/ha. Använder man inte fosfor och kalium minskar man jordens balans över tid och det kan ta lång tid att återställa.

Goda råd till optimering av gödselutnyttjandet:

  • Gör spridartest och säkra att du får en god fördelning av
    näringsämnena
  • Om du kan, gör radmyllning vid sådd av vårgrödor
  • Utnyttja satellitbilder eller N-sensor för att variera givan på fältet
  • Utnyttja markkartan för att variera fosfor- och kaliumgödslingen efter behov

Den sista rekommendationen är att du ska ta utgångspunkt i din egen situation: till vilka priser har du handlat med spannmål och gödsel? Har du ännu inte köpt din gödsel, så gör det nu och se till att samtidigt sälja en del av din spannmål för att skydda dig mot prisfall. Och se till att du inte tappar skörd och kvalitet genom att spara på kväve, fosfor och kalium.

Källa: 4 landsförsök 2019, alla led tilldelades 120 kg N/ha vid sådden

Om Växtdoktorn

Lars Olsen är 47 år och seniorkonsulent i DLG Växtodling sedan januari 2018. Han är utbildad agronom och teknisk support på växtodlingsdelen i koncernen gentemot säljare i både Danmark och Sverige. Har sköter utbildning av säljare, prövning av nya produkter, kontakt med leverantörer som Yara, BASF, Bayer osv.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: