Höstråg-Svamp

 

Sjukdom Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt  Anmärkning

Utvintringssvampar

 

 

 

 

  • 0,3 Topsin WG

 

  • 1,0 Sportak EW

Broddbehandling så sent som möjligt under hösten.

 

 

 

Vid risk för 

benzimidazolresistens 

välj Sportak EW

 

 

Stråknäckare

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1,0 Sportak EW

 

  • 1,5-2,0 Stereo 312,5 EC

 

  • 0,6 Proline

 

Stadium 30-32

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparaten har även effekt mot bladfläcksvampar.

 

 

 

 

 

 

 

Bladfläcksvampar, mfl.

  • 0,4-0,6 Proline

 

  • 0,2-0,4 Comet

+

0,4-0,8 Tilt Top 500 EC  

Stadium 37-47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta alternativ vid rost.

0,2-0,4 Tilt 250 EC om ej mjöldagg.

Mjöldagg

  

 

 

 

 

  • 0,3-0,5 Tern

 

  • 0,4-0,6 Forbel 750 

 

  • 0,25-0,5 Flexity

 

 

Stadium 31-47

 

 

 

 

 

Stadium 30-61

Bra kurativ effekt.

 

 

Kurativ effekt, även effekt mot rost.

 

  

Bäst effekt vid tidig behandling i st. 30-32. Vid etablerat angrepp tillsätt Forbel eller Tern. Max 1 behandling per säsong. Även effekt mot  stråknäckare.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter