Åkerbönor-Ogräs

 

Ogräs Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning
Örtogräs
  • 0,6 Basagran SG 

Grödan 3-8 cm

 

Gräsogräs, flyghavre
  • 1,5-3,0 Focus Ultra 
Kvickroten 2-5 blad, flyghavren 2-4 blad  

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter