Gödslingsråd - Höstvete

Är du redo för våren?

Figur 2. Exempel på gödslingsstrategier med NPK som grundgiva. I alternativ 1, 2 och 4 passar oftast NPK-produkten även till vårsädens huvudgiva. I alternativ 3 används en NPK med högre innehåll av P och K. I alternativ 5 används YaraMila Höst på hösten och vid behov även NPK på våren, annars N. Källa: Yara.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter