Årets grovfoder kräver mer energi

2019 blev ett år som gett en stor spridning i kvaliteten på grovfoderskörden, det visar en sammanställning av årets grovfoderanalyser. Vid en jämförelse med ett medel för de senaste tre årens grovfoderanalyser, står det klart att mycket av grovfodret har såväl låga energi- som proteinvärden. Erika Nyström, Produktchef Nöt, konstaterar dock att det kanske framförallt är mer energi som krävs i foderstaten framför foder med högre råprotein.

– De som slog sin vall tidigt eller mycket tidigt har fått bra värden, konstaterar Erika. Men både energi och protein sjönk snabbt. Det innebar i sin tur att de som slog gräset vid ”normal” till ”lite sen” tidpunkt – för att få en större mängd foder – har fått en relativt låg smältbarhet och lite protein i sin första skörd.

– När vi jämför sammanställningen för årets analyser med medel de senaste 3 åren, blir detta tydligt, fortsätter hon. Protein saknas även i andra skörd och alla tre skördar ligger lägre i energi än senaste åren. Tittar man på förstaskörden skiljer energin i snitt 0,41 enheter Nel20*, vilket motsvarar ca 0,7 MJ.

Svårt att toppa mjölkproduktionen

Efter samtal med kunder och rådgivare upplever Erika att det sammanfattningsvis verkar vara svårt att toppa mjölkproduktionen i år.
– Trots att proteinet ligger lågt skulle jag tro att många gårdar har hög urea i mjölken, konstaterar Erika. Detta behöver inte betyda att man ska gå in med ett foder med högre råprotein. I många fall behöver man istället mer AAT och framför allt mer energi för att få en bättre balans i foderstaten.

Här menar Erika att Rosafodren kan innebär en stor fördel ett år som detta.
– Våra Rosafoder är mer högkoncentrerade i energi med god proteinkvalitet och de kan hjälpa upp en svag produktion baserat på de grovfoderanalyser vi sett. Även en större andel kraftfoder i foderstaten är troligtvis oundvikligt för att lyckas driva mjölk i år.

– För de mjölkproducenter som har tillgång till dosering för flytande produkter kan Ketoglyk vara ett bra tillfälle att testa i år – just för att få de nykalvade att komma igång ordentligt. Kan man ge ett separat toppfoder, skulle jag helt klart rekommendera TipTopp.

Sammanställning över årets grovfoderanalyser kontra 3 års medel

*en förkortning för NEL 20 kg torrsubstans (MJ/kg TS) som beskriver fodrets nettoenergivärde vid laktation vid en fodernivå på 20 kg torrsubstans

Slagen vall

Högenergifoder för en bättre produktion

Stråla 245

Ibland räcker det protein som vommens mikrober producerar inte till. Då finns Stråla 245. Fodrets sammansättning lämpar sig extra bra för nykalvade och högproducerande kor som har ett stort behov av AAT. Den höga andelen bypassprotein eller AAT är utmärkande och kommer från en alldeles speciell sammansättning av utvalda råvaror, en del unika för just Stråla 245. Urvalet och sammansättningen görs för att få en hög nivå AAT, men också en gynnsam aminosyrasammansättning eftersom det är extra viktigt för det protein som passerar vommen.

Stråla är ett väldigt koncentrerat foder vilket gör att det också platsar bra i robotar där mängden kraftfoder ofta är begränsad eller när man vill fodra en hög andel grovfoder. Nivån av E-vitamin är förhöjd främst för att främja juverhälsan.

Fördelar:

  • Extra koncentrerat färdigfoder
  • Extra mycket stärkelse och AAT
  • E-vitamin och biotin

Tip Topp

Blodsockerhöjande toppfoder för en bra start på laktationen. Nedsatt fruktsamhet är ett stort problem och energibristen i tidig laktation är en av orsakerna. En god energitillförsel är nödvändig, men inte alltid tillräcklig.

Tip Topp innehåller blodsockerhöjande råvaror vilket är positivt eftersom glukos krävs för såväl normal fruktsamhet som mjölkproduktion. Tip Topp är ett av våra populära foder inom de Toppfoder Svenska Foder har tagit fram. Tip Topp innehåller en hög nivå skonsam energi och mycket bypassprotein från olika källor. Med Tip Topp i foderstaten kan du förvänta dig tydligare brunster, högre konsumtion, färre acetonomier och mer mjölk – hela laktationen. Börja gärna med Tip Topp ett par veckor innan kalvning och fortsätt cirka 3 månader in i laktationen för bästa effekt.

Fördelar:

  • Bättre fruktsamhet
  • Färre acetonomier
  • Mer mjölk

Ketoglyk

Ketoglyk är ett flytande, mycket smakligt blodsockerhöjande energitillskott för den nykalvade kon. Ketoglyk tillför extra energi till kon i en smaklig flytande form. Produkten består av ingredienser som samtidigt håller blodsockernivån på en lagom nivå. Dessa båda egenskaper är viktiga för att undvika viktförlust och dålig aptit. En ko som förlorar mindre i vikt tidigt i laktationen har oftast lättare att snabbt bli dräktig igen.

Blodsockernivån är också viktig för att äggstockarna ska få god tillgång till glukos. Det i sin tur är en förutsättning för normal ägglossning och god fruktsamhet. Dessutom är glukos en viktig och drivande komponent i mjölkproduktionen. Det gör att Ketoglyk ofta också ger en ökad mjölkavkastning samtidigt som fruktsamheten förbättras. 

Fördelar:

  • Aptiten
  • Blodsockret
  • Fruktsamheten
  • Mjölkproduktionen
Kategorier i: , , ,