Därför behöver grisen E-vitamin

E-vitamin fungerar som en antioxidant och är viktig för både immunförsvar och fruktsamhet. När grisen utsätts för stress eller sjukdom ökar behovet. Samma sak gäller vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Även en hög andel omättat fett i foderstaten ökar grisens behov av E-vitamin.

E-vitamin behövs till nyskördad spannmål!

Brist på E-vitamin kan ge:

  • Dödfödda grisar & plötslig hjärtdöd hos avvanda smågrisar
  • Muskeldegeneration
  • Svag brunst

Kategorier i: , ,