Easy-X skapar trygghet på Södra Kärr

Lena och Niclas Stang tog över ansvaret 2007 för Niclas familjegård – fjärde generationen – Södra Kärr norr om Brålanda i Dalsland. Då var det ett uppbundet stall för 100 kor. Idag har gården 250 mjölkkor och fyra robotar – tre gamla och en ny. Det nya lösdriftsstallet togs i bruk i oktober 2017 och uppdaterades med tre nya robotar 2019.

-Övergången från det uppbundna systemet gick över förväntan bra, berättar Niclas. Efter en kort dipp i mjölkproduktion var vi snabbt uppe igen i fina volymer.

Idag har man ökat ytterligare och ligger på 14 100 kg ECM. Att de lyckas så bra menar Niclas beror på många parametrar. Uppdatering av stallmiljö, avelsarbetet för friska, fruktsamma och hållbara djur – och förebyggande, långsiktigt arbete kring hälsa.

-Vi hade tidigare mycket problem med kalvningsförlamningar på Holsteinkorna här på gården. Då provade vi med X-zelit – redan för 15 år sedan – och kunde se en markant skillnad i resultat, säger Niclas.

Södra Kärr Brålanda, Dalsland

Antal kor: 250 mjölkkor
Ras: ProCROSS
Mjölkavkastning: 14 100 ECM
Mejeri: Arla
Mjölkningssystem: 4 Lely-robotar

Sinperioden – en avgörande tid

Han betonar att just sinperioden är en avgörande tid för gårdens framtida resultat – men han säger också att det är viktigt med kornas hälsa generellt:

-Det finns inget tråkigare än sjuka djur, konstaterar han. Det är väldigt deppigt och tar mycket tid och kraft. Därför försöker vi vara noggranna med allt vi gör, eftersom bra avkastning följer med rätt beteende. Vi ger Deltamin Sin under hela sinperioden, de får också fri tillgång på halm.

→ Inlägg: Ge sinkorna en god start

-Nuförtiden går vi in med Easy-X de två sista veckorna innan kalvning, istället för bara X-Zelit, fortsätter Niclas.

Easy-X är ett kraftfoder med X-Zelit, bypassprotein och extra metionin – ett smidigt sätt att förbereda sinkorna inför kommande laktation. Numera är proteintilldelningen höjd, för att förbättra tillförseln inför kalvningen – det gynnar nämligen immunförsvar och råmjölkskvalitet.

-Vi ser att Easy-X stabiliserar uppbyggnaden av korna och är en försäkran för en fortsatt god avkastning för oss, säger Niclas. Det känns bättre för Lena och mig att förebygga med Easy-X än att istället agera först när situationen är ett faktum.

Easy X – med X-Zelit, bypassprotein och extra metionin

shutterstock_215859100

Easy-X

Kraftfoder med X-Zelit, bypassprotein och extra metionin. Easy-X är ett smidigt sätt att förbereda sinkorna inför kommande laktation. Easy-X förser sinkon med rätt mängd X-Zelit samtidigt som hon får rikligt med bypassprotein, dvs AAT samt extra vomskyddat metionin. Metionin är viktigt för att upprätthålla en effektiv leverfunktion, få en bra start på laktationen samt en högre mjölkproduktion. För att gynna immunförsvaret och råmjölkskvaliteten behöver sinkon extra protein av god kvalitet. För att förbättra proteintillförseln inför kalvning så höjer vi nu proteintilldelningen med Easy-X i ett nytt recept.

Det är också den här perioden, närmast inpå kalvning som konsumtionen sjunker samtidigt som näringsbehoven ökar. Bara grovfodret räcker inte till. Med Easy-X blir kon bättre förberedd för övergången till laktationen samtidigt som hon tack vare X-Zelit undviker kalciumbrist.

Du fodrar 3 kg Easy-X per ko och dag under de sista två veckorna innan kalvning. Fortsätt utfodringen med ditt vanliga sintidsmineral fram till kalvning. Utfodring med Easy-X ska alltid upphöra vid kalvning.


Kategorier i: , , ,