Search
Close this search box.

.

.

Avena – En välmående höna inifrån och ut

Fiber är ett mycket intressant men samtidigt väldigt komplext ämne. Längre tillbaks i tiden så ansågs fiber vara negativt för hönan. Hönan är inte speciellt bra på att utnyttja näringsinnehållet i fiber och då ansågs det vara onödigt kostsamt att ha med fiberrika råvaror i fodret. Synen på fiber har dock ändrat sig och man vet idag att fiber kan ha många andra positiva fördelar för hönan.

Fiber är ju som tidigare nämnts ett komplext ämne och det forskas en hel del på olika fiberparametrar. Det finns nämligen många olika typer av fiber och det gäller att ha rätt typ och nivå för att hönan ska må bra. Fel sorts fiber kan ge problem med ökad viskositet i tarmen, bakterietillväxt, lös gödsel och försämrad smältbarhet.

Rätt sorts fiber är däremot positivt för muskelmagen och hönan löper mindre risk att få bakterietillväxt i tarmen samtidigt som hon får bättre förutsättningar för en förbättrad smältbarhet, torrare gödsel och skydd mot beteendestörningar.

Rätt fiber i rätt mängd

Det är i muskelmagen som fodret uppehålls den längsta tiden. Muskelmagen är precis som det låter en muskel som mekaniskt bearbetar fodret. Det är också här den största nedbrytningen av protein sker. Rätt fiber i rätt mängd ger en välfungerande muskelmage och en harmonisk och högpresterande värphöna! Det är också viktigt att alla individer i en flock får i sig rätt mängd näringsämnen, för att undvika att vissa individer får mer än andra och att flocken därmed blir ojämn.

I Svenska Foder har vi längre varit medvetna och fokuserade på att hönan ska få rätt fiber och för drygt ett år sedan lanserade vi Avena konceptet. Detta koncept har vi nu utvecklat ytterligare med fler större fiberpartiklar i fodret, men med en bibehållen jämn struktur där man inte riskerar separation.

Vi tror att denna kombination av fiber och jämnhet är grunden för att kunna lyckas riktigt bra med sin produktion!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: