Search
Close this search box.

.

.

Avena med rätt fiber för dina hönor

Rätt fiber i rätt mängd är väldigt viktigt för en harmonisk och högpresterande värphöna. Alla individer måste få i sig rätt mängd näringsämnen för att undvika att vissa får mer än andra och att flocken därmed blir ojämn. Svenska Foder har nu tagit fram ett koncept som vi kallar Avena och som har mer fokus på fiber, samtidigt som fodret är enhetligt för att alla individer ska få i sig samma näringsämnen. Fiber är ett mycket intressant men samtidigt komplext ämne. Längre tillbaks i tiden ansågs fiber vara negativt för hönan, då hon har svårt att utvinna energi ur dem. Synen på fiber har dock börjat att ändra sig och man vet att fiber kan ha många andra positiva fördelar för hönan. I Sverige har vi länge varit medvetna om att fiber kan vara bra och det har tillsammans med management varit en av de parameter som gjort att vi framgångsrikt haft icke näbbtrimmade frigående höns sedan lång tid tillbaka. Rätt sorts fiber är positivt för muskelmagen och hönan löper mindre risk att få bakterietillväxt i tarmen samtidigt som hon får bättre förutsättningar för en förbättrad smältbarhet, torrare gödsel och skydd mot beteendestörningar. Det är i muskelmagen som fodret uppehålls den längsta tiden. Muskelmagen är precis som det låter en muskel som mekaniskt bearbetar fodret. Det är också här den största nedbrytningen av protein sker. En välfungerande muskelmage är viktigt för hönans välmående och hennes förmåga att utnyttja fodret på bästa sätt. Rätt fiber i rätt mängd tror vi är väldigt viktigt för en harmonisk och högpresterande värphöna. Vi tror också att det är väldigt viktigt att alla individer får i sig rätt mängd näringsämnen för att undvika att vissa individer får mer än andra och att flocken därmed blir ojämn. I Svenska Foder har vi länge varit medvetna och fokuserade på att hönan ska få rätt fiber och med konceptet Avena, som vi lanserade för något år sedan, har vi utvecklat detta fokus ytterligare. Det har visat sig fungera strålande hos våra kunder. Samtidigt är fodret fortsatt enhetligt för att alla individer ska få i sig samma näringsämnen. Vi tror att denna kombination av fiber och jämnhet är grunden för att kunna lyckas riktigt bra med sin produktion!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: