Search
Close this search box.

.

.

Bättre stallmiljö med Stalosan

Stallmiljöer är ofta fuktiga miljöer med ett högt pH där mikroorganismer trivs. Genom att binda både ammoniak och fukt arbetar Stalosan på två sätt för att hålla nere det mikrobiella smittrycket i stallet. Dels genom att sänka pH och dels genom att torka upp ytorna i stallet.

Att få ner pH:t i miljön gynnar också djurets eget försvar mot skadliga mikroorganismer. Hudens naturliga försvar består bland annat av talg, en skyddande hinna med ett lågt pH. Allt som skadar hinnan, som t.ex. ammoniak, kalk, tvättmedel och liknande minskar djurens skydd mot infektioner.

Stalosans låga pH skapar en ogynnsam miljö för de skadliga mikroorganismerna samtidigt som det stärker hudens naturliga försvar, vilket hjälper till att motverka störningar och öka fåglarnas välbefinnande.

Det låga pH:t gör Stalosan unikt

Sjukdomsframkallande bakterier trivs i allmänhet bäst vid höga pH. De flesta dör när pH sjunker under 4. Det är därför djuren utsöndrar ett surt sekret, talg, som har ett pH omkring 4,5-5,5. Talget bildar en skyddande hinna på huden och luftvägarna. Denna hinna skyddar mot skadliga bakterier. Allt som skadar hinnan, exempelvis basiska produkter som ammoniak, kalk, tvättmedel och liknande minskar djurens skydd mot infektioner.

I stallmiljöer finns det mycket ammoniak som i sig har ett högt pH och därmed kan lösa upp det skyddande sekretet och dessutom skada själva huden som blir mindre elastisk och motståndskraftig. Det gör att infektionsrisken ökar.
Genom att använda Stalosan F eller Stalosan Dry med ett lågt pH neutraliseras ammoniaken, huden skonas och stallmiljön blir bättre. Stalosan förstärker djurets naturliga försvar. Strömaterial så som torv och spån har i sig ett lågt pH vilket gör att en hygienprodukt med lågt pH minskar risken för att pH neutraliseras vilket kan gynna bakterier. Resultatet blir minskad infektionsrisk utan att skapa antibiotikaresistenta bakterier och förut- sättningarna för en högre produktion förbättras.

Stalosan F

Torrdesinfektion. Stalosan F har tack vare sin höga andel
(>95 %) aktiva ämnen en antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter. Den är därmed effektiv mot patogener som kan orsaka produktionsstörningar och nedsatt välbefinnande hos fåglarna.

 • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter såsom koccidier
 • Sänker andelen ammoniak
 •  Har lågt pH vilket minskar risken för hudirritationer och luftvägsinfektioner
 • Kan användas när fåglar finns i stallet
 • Effektiv mot flugor
 • 8-15 kg

Stalosan DRY 

Torrdesinfektionsmedel med hög fuktabsorbtion som binder ammoniak. Stalosan Dry är ett kostnads-effektivt hygienpulver med en mjuk struktur som bidrar till ett torrt och fint stallklimat. Vid högt smittryck i stallet kan Stalosan Dry med fördel kombineras med Stalosan F för ökad antimikrobiell kontroll.

 •  Kostnadseffektivt hygienpulver
 •  Upptorkande effekt
 •  Lätt försurande och binder ammoniak
 • Stallmiljön förbättras
 • 8-15 kg

Användning av Stalosan F & Stalosan Dry

Stalosan används lämpligen i samband med insättning av fåglar i stallet, vid delutplock av kyckling eller som punktinsats vid fuktiga ströbäddar. För bäst effekt strö motsvarande 50 g/m2 så jämnt som möjligt över ytan.

Stalosan kan antingen strös på golvet innan strö läggs på eller under pågående omgång ovanpå det strömedel som används. Stalosan kan också blandas med ströet innan det sprids ut förutsatt att man kan åstadkomma en jämn inblandning eftersom en ojämn applicering ger en sämre effekt.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: